DUURZAME SCHOOL VO

Wil je samen met leerlingen werken aan een duurzame school? Start dan met een ecoscan van de school waarbij de leerlingen nagaan wat er op school goed gaat, en hoe het beter kan op 10 thema’s van duurzaamheid. 

 

DOELGROEP: naar keuze leerjaar 1 t/m 4.
 

INHOUD EN TIJDSDUUR:

  • Gastles Ecoscan van de school: klassikale introductie door gastdocent, leerlingen onderzoeken in 10 groepjes de school op thema’s van duurzaamheid en bedenken acties om de schoolorganisatie te verduurzamen. Met o.a. interview van conciërge, medeleerlingen, docenten (3 uur). Voorbereiden van een pitch / presentatie.

  • Verwerkings-opdracht in de klas: ontwerpen en bouwen van een creatieve maquette of een creatieve poster van een duurzaam schoolgebouw of duurzame wijk (2 uur).

  • Afsluitende pitches (1 lesuur).

Onderwijsprogramma Wellantcollege