Duurzaam Remcom

Wijkaanpak Duurzaam RemCom
In het Rembrandtpark en het Componistenkwartier (RemCom) is er veel te winnen op het gebied van besparen en opwekken van energie. Maar waar beginnen we en wanneer? Deze vraag hebben wij onszelf ook gesteld. Dat is de reden dat we als buurtteam deze campagne zijn gestart. Wij willen graag met elkaar bewustwording, betrokkenheid en bereidheid tot actie vergroten om met elkaar onze wijk te verduurzamen en ons voor te bereiden op de toekomst.

Op basis van het uitgangspunt ‘wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden’ begint elke verduurzaming met het bewuster gebruiken van energie en het tegengaan van verspilling ervan. De belangrijke eerste stap bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van de woning. Een tweede stap is het opwekken van energie en op de langere termijn is een derde stap het realiseren van alternatieve warmtebronnen. Als buurtteam faciliteren we de collectieve wijkinkoop van isolatie maatregelen en van zonnepanelen.

 • Voor meer informatie over de ‘collectieve wijkinkoop isolatie maatregelen’, klik hier.

 • Voor meer informatie over over de ‘collectieve wijkinkoop zonnepanelen’, klik hier.

 • Benieuwd naar het resultaat van de collectieve actie zonnepanelen, klik hier.
   

De campagne Duurzaam RemCom
Uiterlijk 2021 is de Warmtevisie klaar waarin de gemeente op wijkniveau aangeeft op welke wijze de Gooise Meren alternatieven warmte bronnen zal gaan inzetten. In afwachting van deze Warmtevisie kunnen we al wel beginnen met onszelf voor te bereiden op wat gaat komen.

 • Klik hier voor meer informatie over de campagne.
   

Samenwerking met energie coöperatie WattNu
Als buurtteam werken in onze wijkaanpak nauw samen met WattNu, energie coöperatie Gooise Meren. Dit doen we o.a. door de inzet van energie coaches in de wijk. Om bewoners blijvend te betrekken en te ondersteunen worden er per wijk energiecoaches opgeleid en ingezet. Een energiecoach is een betrokken bewoner die tijdens een energiecoach gesprek andere buurtbewoners op weg helpt met het zetten van de juiste stappen om duurzaam te wonen. In dit gesprek worden de wensen van de bewoner, de specifieke staat van de woning en de stappen om tot verduurzaming van de woning te komen besproken. 

 • Klik hier voor meer informatie over Wattnu en de inzet van energiecoaches in de wijk.
   

Energieborrels met warmtebeelden
Vorig najaar zijn de eerste woningen geïsoleerd,  dit voorjaar zijn de eerste daken van panelen voorzien en in de afgelopen maanden zijn ook de eerste energiecoaches in de wijk opgeleid. Nu het weer kouder wordt gaan we vanaf januari 2020 op pad met de energiecoaches en een warmtebeelden camera. Met deze camera’s wordt goed zichtbaar waar het warmteverlies in een woning concreet optreedt. Op straatniveau gaan we energieborrels organiseren waarbij we met een aantal buren van vergelijkbare woningen de warmtebeelden van de woningen in relatie tot de energierekeningen gaan bekijken. Hierdoor wordt goed zichtbaar welke maatregelen effect hebben op zowel verbruik als comfort. Dus is het onderwerp energieverbruik al vaker met de buren ter sprake gekomen of lijkt je dit gewoon een mooi initiatief om met een paar buren op te pakken? Laat het ons weten via info@remcom.nl en we komen langs.

Website buurtplatform RemCom

Lokale activiteiten op het gebied van duurzaamheid vind je in onze agenda.