Deze week, Pop-up interview met:

Anne-Marie Poorthuis, ontwerper, onderzoeker en bouwer van netwerkorganisaties en netwerkontwikkeling rond actuele maatschappelijke thema's. Vertelt waarom we een gemenegoed of waarderende economie nodig hebben. Naast het waarom geeft Anne-Marie ook haar visie over het 'wat' en 'hoe' er veranderd kan worden.

Marc Maassen, regiocoördinator Gooi en Vechtstreek en specialist van 'afval naar grondstof' vertelt: wat doen we in onze regio om recycling te verbeteren? Zijn er al voorbeelden van innovatie ideeën en projecten? Wat voor advies zou je het Werkatelier kunnen geven?