top of page

Artikel

Laten we meer maken met wat we al hebben!


De werkgroep Afvalloze Samenleving (AS) is even stil geweest, maar is op de achtergrond actief. Deze achtergrondrol zijn we gewend omdat niemand echt geïnteresseerd is in afval. En misschien maar beter zo! Geen slapende honden wakker maken! In afval of beter restproducten en restgrondstoffen ligt namelijk een enorm potentieel qua economische-, sociale- en milieu-waarde.

Toch zullen we nu een tipje van de sluier oplichten: allereerst ons team: de trekker van dit team is Kees Hogenbirk (Zero Waste Heroes en schrijver dezes), Willem Kikkert (gemeente Gooise Meren), Inger van Gelderen (GAD), Petra Olgers (Repair Café), Lindeke Mast (Pampus, afvalloos festival), Evert de Bruijn (12Volt man) en een aantal oproepbare teamleden. Maar er zijn ook nog vacatures voor mensen die net als wij geloven in een afvalloze samenleving en weten dat de weg er naartoe enorme kansen oplevert!

Onderstaande afbeelding geeft ons aandachtsgebied aan. We willen de beweging in de piramide links omhoog brengen. Van recycle omhoog via upcycle, re-use, naar redesign van producten totdat we uiteindelijk komen bij een afvalloze samenleving en volledig circulair omgaan met onze grondstoffen!

Onze volgende stap heet upcycling zie onderstaande afbeelding. De werkgroep heeft het initiatief genomen om i.s.m. het GAD en de gemeente de waarde van enkele bestaande afvalstromen als hout, hard plastic, metaal en elektronica in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we de waarde afzetten tegen de potentiële meerwaarde van upcyclen. Onder waarde valt niet alleen economische waarde, maar ook sociale en milieu waarde.

Upcycling als nieuwe manier van denken

De principes van upcycling moedigen alle “makers” – en eigenlijk iedereen met interesse – aan om alles op aarde te zien met de overtuiging dat het zich kan transformeren tot iets nieuws. Vergeet dus het concept afval en besef dat alles uiteindelijk ergens heen moet gaan. Of, zoals we bij Upcycle Society graag zeggen, laten we meer maken met wat we al hebben!

Onze visie in één afbeelding.

Houd onze pagina in de gaten voor meer updates en deelname.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page