top of page

Artikel

Urgenda wint weer in Klimaatzaak, kabinet moet méér maatregelen nemen


Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Op 24 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de Staat haar zorgplicht jegens de Nederlandse burger had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs.

Sinds 1990 is de uitstoot van broeikasgassen slechts 13% gedaald en deze daling is al zes jaar geleden gestokt. De 13% reductie werd vooral gerealiseerd door de uitstoot van andere broeikasgassen te beperken (landbouw), maar daar is de rek nu uit. Dit terwijl de uitstoot van CO2 zelf, het belangrijkste broeikasgas dat honderden jaren aanwezig blijft in de atmosfeer, al 28 jaar niet is gedaald, 0% reductie.

Het verwerpen van het hoger beroep door het Hof betekent dat dit kabinet in de komende twee jaar van 13% reductie naar 25% zal moeten opschalen. Het kabinet wist dat de Staat zou kunnen verliezen en dat de uitspraak uit 2015 betekende dat bij verlies het doel voor 2020 (25% reductie) niet naar achteren zou schuiven. “Het heeft ons dan ook verbaasd dat het kabinet tegen de eigenaren van kolencentrales heeft gezegd dat ze tot 2025 of tot 2030 open konden blijven. Aannemende dat dit geen minachting was voor de rechterlijke uitspraak, heeft het kabinet blijkbaar nog een reeks andere maatregelen om die 25% te halen, want tijdens de procedure heeft de Staat meermaals gesteld de 25% reductie te kunnen realiseren”, aldus Marjan Minnesma, directeur Urgenda.

De uitspraak komt op een bijzonder moment, één dag na het verontrustende rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over wat echt nodig is om de doelen uit het Parijs Akkoord te behalen. En over wat de gevolgen zijn wanneer deze doelen onvoldoende serieus worden genomen.

Minnesma: "Op dit moment zijn we op weg naar een temperatuurstijging deze eeuw van 3 à 4 graden, wat desastreus is voor veel leven op aarde. Al in 2040 gaan we over de 1,5 graad opwarming gemiddeld op aarde heen. Samen met deze rechtszaak alle reden dus om veel serieuzer vaart te gaan maken. De tijd van het polderen is over, snelle actie is nu nodig, want het water staat al aan onze lippen, alleen zien we dat nog niet. De uitspraak van het gerechtshof is een belangrijk signaal".

Meer informatie is te vinden op de website van het IPCC:

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page