top of page

Artikel

Urban Upcycle onderzoekt de waarde van lokaal huishoudelijk afval


Inhoud van de houtbak, ingezameld op het GAD terrein Bussum.

Urban Upcycle is een initiatief dat is voortgekomen uit de Samen Sneller Duurzaam werkgroep ‘Afvalloze Samenleving’. Kees Hogenbirk, de trekker van het initiatief, heeft, samen met twee bevriende bedrijfskundigen, een onderzoek gedaan naar de waarde van ons lokale huishoudelijk afval. De resultaten van het onderzoek zijn eind vorig jaar gepresenteerd aan de gemeente Gooise Meren, de Regio Gooi & Vechtstreek en de GAD, die zelf ook hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

In het onderzoek is een viertal materialen in kaart gebracht: hout A/B, metalen, hard plastic en huishoudelijke elektrische apparaten. Gekeken is naar:

  1. de doelen voor de toekomst, denk aan klimaatdoelen, circulaire economie doelen en ons geweten.

  2. Hoe ziet de ideale afvalloze stad in 2050 er uit?

  3. Hoe doen we het nu, wat is de waarde en wat moet beter?

  4. Welke keuzes hebben we en wat is de potentiële waarde?

  5. Welke stappen dienen we nu te nemen om bij ons ideaal uit te komen?

Het onderzoeksteam brengt niet alleen de financiële waarde in kaart, maar ook de milieu- en maatschappelijke waarde. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat we aan de voorkant steeds beter worden in het scheiden van ons afval, namelijk 58%, maar dat we aan de achterkant nog steeds te veel verbranden, namelijk 54% en vaak ook niet weten waar het naartoe gaat. Ook de hoeveelheid afval, zo’n 100 grote containers per dag, voor de regio Gooi & Vechtstreek, valt erg op. Een interessante vraag is wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het afval dat we zelf veroorzaken? Zijn dat de producenten? Is dat de overheid? De Ondernemers of de bewoners zelf? Het huidige systeem is een lineair systeem, een wegwerpsysteem, gebaseerd op: take, make and waste. Het ideale systeem, een circulair systeem is gebaseerd op: Reduce, Re-use en Recycle. Een systeem gebaseerd op de principes van de natuur, want de natuur kent geen afval, of anders, afval = voedsel.

De ideale stad

De ideale stad, hopelijk onze stad vóór 2050, is een circulaire stad. We zorgen zelf voor ons afval, dat inmiddels niet meer zo heet, maar grondstof/voedsel is voor andere toepassingen. De stad wordt als het ware ‘zelfvoorzienend’. Ons voedsel, onze producten en materialen, krijgen na gebruik een nieuwe toepassing of leven. Ons afval verlaat niet meer de stad of regio, zodat we zelf de verantwoordelijkheid nemen én waarde benutten. Is dat een utopie? Nee, overal op de wereld zijn mooie voorbeelden te vinden hoe we na gebruik van onze producten, enerzijds de levensduur kunnen verlengen (hergebruik) of anderzijds het afval weer lokaal kunnen gaan recyclen als waardevolle grondstoffen. Het onderzoek laat zien dat de waarde van lokaal hergebruik en lokale recycling juist meer banen en economische waarde oplevert én het milieu minder belast.

Oproep Op 6 februari is er een bijeenkomst van de werkgroep Afvalloze Samenleving in het gemeentehuis. Op deze avond delen we met elkaar wat we gedaan hebben, de doelen die we willen bereiken, de ideeën en plannen die we hebben en wat we nodig om deze te realiseren. Iedereen met belangstelling en ideeën is welkom! Dit is het jaar van doen, de aandacht is er, de mogelijkheden en middelen zijn aanwezig, zeker als we samenwerken! Op naar een zero waste Gooise Meren! Meer info? Mail Kees Hogenbirk.


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page