top of page

Artikel

TransitieCafé SSD 2.0


Er staat heel wat tekst in dit artikel, dat komt omdat we ook veel hebben nagedacht over waar onze beweging staat, wat er beter kan, waar hulp nodig is en waar hulp wordt aangeboden. Neem lekker wat te drinken en laat je activeren.

Onze beweging Samen Sneller Duurzaam heeft sinds 2017 best veel bereikt maar het kan beter en soms ook sneller. Kees Hogenbirk van de Vliegwielgroep, de groep die onze beweging vooruit probeert te helpen, heeft de afgelopen maanden intensief contact gehad met werkgroepleden, ambtenaren, ondernemers en maatschappelijke instellingen met als doel te inventariseren waar behoefte aan is, wat de plannen zijn en wat er al op de rails staat. Enkele bevindingen uit de inventarisatie zijn:

• Steunt op vrijwillige inzet en enthousiasme van kleine groep. • De structuur van de beweging is erg los

• Fundament is kwetsbaar. • Doelen zijn groot. • Focus op boeien en verbinden. • Gemeente faciliteert, maar co-creëert beperkt. • Nog weinig ondernemers/doeners aangesloten.

Samen Sneller Duurzaam kiest er bewust voor om een beweging te zijn met een losse structuur maar realiseert zich dat het goed is als je elkaar makkelijker weet te vinden en er meer ondersteuning komt. Na veel denkwerk is bovenstaand spoorboekje gecomponeerd. Je ziet wat er al op de rails staat, wat er in 2019 gebeurt (sprinter) of staat te gebeuren (spoorzoeken). Er wordt gebruik gemaakt van fysieke locaties (stations) een ondersteuningsgroep met o.a. fondsenwervers en initiatieven als bijvoorbeeld de Duurzaamheidscafés (spoorinfra). Dit 'levende' spoorboekje zal regelmatig worden vernieuwd en gepubliceerd.

Op 18 april kwam, op persoonlijke uitnodiging, een groep van zo'n 55 mensen bijeen om kennis te delen. Wethouder duurzaamheid, Barbara Boudewijnse, opende de avond gevolgd door een aantal pitches van elk 2 minuten van duurzame initiatieven.

Bijzonder was dat Gert-Jan Vreeke, strategisch adviseur gemeente Gooise Meren aanwezig was. Hij heeft mede invloed gehad op het ontwerp van het spoorboekje en hoe de ondersteuningsgroep gaat samenwerken, binnenkort volgt hiervoor een routekaart.

Niels Wiarda, inkoper van de gemeente Gooise Meren, was er ook. Eén van de belangrijkste agenda punten van onze gemeente is het goede voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid. Zo ook bij de inkoop. Er wordt niet langer enkel naar de laagste prijs gekeken maar het product wordt ook tegen de 'duurzaamheids-lat 'gelegd. Bij Niels zagen we duidelijk de bereidwilligheid en open houding naar onze beweging om gebruik te maken van onze kennis en mogelijkheden. Ben je producent, neem contact op met Niels.

De pitches

Green Circles - Marsha van den Bosch - initiatief werkgroep Lokaal Voedsel Doel: mensen en groene systemen verbinden. Hoe:

* Overvloed creëren door te delen (kennis, zaden, mankracht).

* Duurzame systemen voor voedselproductie.

* Permacultuur werkwijze.

* NL Doet / samenwerking gemeente / gedoneerde spullen.

Werkgroep biodiversiteit - Lodewijk Hoekstra/Thijn Westermann Doel: biodiversiteit stimuleren, behouden en beschermen en deze op een duurzame manier te benutten.

* Wil mandaat/weten wat er met de input van de werkgroep wordt gedaan op gemeentelijk/regio niveau.

* Wil meepraten over klimaatadaptatie.

* Wil ondersteuning van de gemeente.

* Wil bij iedere aanpassing van de gemeente op het gebied van biodiversiteit geraadpleegd worden door beleidsmedewerkers.

Hulpvraag: hulp nodig bij het omvormen van het basis document biodiversiteit Gooise Meren tot een plan om in te brengen bij de gemeente.

Rabobank Gooi en Vechtstreek - Gabino Dorigo - gabino.dorigo@rabobank.nl

Biedt: funding vanuit het Rabobank coöperatiefonds.

Tip: provincie Noord-Holland ondersteunt financieel business cases MKB op het gebied van duurzaamheid.

Tip: TNO helpt bij het verduurzamen van bedrijfsterreinen en zijn op zoek naar lokale ondernemersverenigingen. Primeur! Gooise Meren telt 2 ondernemersverenigingen, de FIN (middelgrote/grote bedrijven) en de OVGM (MKB en ZZP). Voor het eerst in hun bestaan stonden ze samen op het 'podium' deze avond.

Energie Expo - Wilbert van Waes

Doel: expositie over energie.

Hulpvraag: funding om de expositie tot stand te brengen. Hoe krijgen we de jeugd geïnteresseerd voor de expositie.

WattNu Coöperatie - Miel Janssen

Doel: WattNu richt zich op de gehele energietransitie: bewustwording, energiebesparing, collectieve opwekking energie. De coöperatie is aangesloten bij het regionale orgaan 'Energie Verbonden', momenteel worden 3 energiecoaches opgeleid binnen WattNu. Primeur! De collectieve inschrijving voor de daken van de 2 locaties van het St. Vituscollege is bijna geopend.

Hulpvraag: samenwerking met andere partijen.

Circulaire incubator - Kees Hogenbirk - Initiatief werkgroep Afvalloze samenleving

Doel: een hub van ondernemers die zich bezighouden met het duurzaam verwerken van afval tot grondstof.

Hulpvraag: op zoek naar ontwerpers, ondernemers en funding.

Werkgroep Duurzaam onderwijs - Maya Heinsbroek

Doel: twee derde van de scholen binnen Gooise Meren heeft deelgenomen aan een educatie programma op het gebied van duurzaamheid.

Hulpvraag: expertise vanuit de andere werkgroepen op thema’s energie, groen en water.

Werkgroep Tiny Houses - Marileen Fabels

Doel: het realiseren van woningen tot 50m2 binnen de gemeentegrenzen van Gooise Meren.

Hulpvraag: er zijn locaties nodig. Al is het maar tijdelijk. Hulp van de gemeente om dit toe te staan c.q. te realiseren.

Buurtplatform RemCom - Paul Doorenbosch

Doel: het verduurzamen, in de breedste zin van het woord, van de wijken Rembrandtpark en Componistenkwartier in Naarden en mobiliseren denkkracht in deze wijken.

Hulpvraag: inwoners van deze 2 wijken die mee willen helpen bouwen.

Jan Jobse - beleidsmedewerker gemeente Gooise Meren mobiliteit, verkeer & vervoer

Geeft een update: Jan is bezig met Green Deal Zes, een initiatief om uiteindelijk 0 emissie uit te stoten binnen onze gemeente.

De Groene Afslag - Lucas Mol

Doel: het zijn van een multifunctionele ontmoetingsplek, waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat.

Biedt: iedere maandagavond De Groene Afslag gratis aan voor bijeenkomsten van duurzame initiatieven. Elke vrijdagmiddag kun je vanaf 17 uur borrelen met duurzame doeners bij De Afslag.

Versa Welzijn - Ad Otjes

Hulpvraag: hoe betalen de lagere inkomens aanpassingen die ze thuis moeten doen i.h.k.v. de energietransitie?

Biedt: Versa Welzijn gaat energie coaches opleiden die inwoners uit Gooise Meren willen helpen bij de voorbereiding op en gevolgen van de energie transitie.

Klimaatgesprekken - initiatief Jan Portengen - raadslid Groen Links

Doel: kleine groepen mensen in 6 dagdelen bewust maken van de impact, gemeten in CO2 uitstoot, van handelen.

Biedt: 2 series klimaatgesprekken, één in het voorjaar en één in het najaar.

Hulpvraag: funding van 45 euro p.p. (ongeveer 8 personen per reeks klimaatgesprekken).

Werkgroep Vlechters - Sandrijn Sas

Doel: verbinden van mensen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Bewustwording middels evenementen en communicatie.

Biedt: maak gebruik van ons.

Platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Raquel van Oijen

Doel: bevorderen van het maatschappelijk klimaat.

Biedt: 4x per jaar de mogelijkheid om duurzame initiatieven te pitchen op het Initiatieven Café.

Hulpvraag: locaties waar de Initiatieven Cafés kunnen worden gehouden.

AltijdWerkPlaats - Rob Ebeling - initiatief werkgroep Waarderende Economie

Doel: een duurzame gemeenschapswerkplaats van, voor en door de mensen.

Hulpvraag: kennis bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit.

Biedt: het bouwen van bv. wormenhotels.

Regeneration - Klaske Postma

Doel: verbeelden en verbinden van biobased- & circulaire grondstoffen, materialen en technologieën met uiteenlopende toepassingen. Ontwerpen van de Materialen van Morgen.

Hulpvraag: heeft reststromen nodig.

Troeptrimtransitie - Britta Bouma - Initiatief werkgroep Vlechters

Doel: gedragsverandering bewerkstelligen op het gebied van duurzaamheid door het opruimen van zwerfafval te gebruiken als vehikel om sociale duurzaamheid te vergroten.

FIN Gooise Meren - Yvette de Vries & OVGM - Brigitta Boonacker Bedrijvenvereniging Gooise Meren

Doel: aantrekkelijk maken voor ondernemers om te verduurzamen.

12voltinhuis - Evert de Bruin

Doel: alles in en om het huis op 12 volt.

Hulpvraag: zoekt een locatie voor een stro/leemhuis. Funding komt van het gewonnen geldbedrag van Hilversum100.

BNI De Groene Afslag - Gea van der Horst

Doel: netwerkclub van duurzame ondernemers waar leads worden gegeven en kennis wordt gedeeld.

Hulpvraag: sluit je aan als je een duurzame ondernemer bent.

Hennep Hub - Michel Bogert

Doel: het opzetten van een landelijk kenniscentrum gebouwd met hennep over de toepassingen van hennep.

Hulpvraag: funding en locatie binnen Gooise Meren.

Energiewinkel - Gemma van der Ploeg

Doel: een winkel waar inwoners, laagdrempelig, alle info over energie besparen en het verkleinen van de CO2 uitstoot krijgen.

Hulpvraag: funding en locatie binnen Gooise Meren.

Zero Waste Buurtcamping Bussum - Feye van Olden - initiatief werkgroep Vlechters

Doel: het verbinden van buurtbewoners middels een tweedaagse kampeervakantie op De Groene Long in Bussum van 12-14 juli.

Hulpvraag: ludieke programmaonderdelen op het gebied van duurzaamheid.

Samen Sneller Duurzaam website + social - Sandra Geerling - initiatief werkgroep Vlechters

Doel: verbinden van eenieder die bezig is met (sociale) duurzaamheid en informeren.

Hulpvraag: link met Samen Sneller Duurzaam op LinkedIn en Facebook en schrijf je in op de nieuwsbrief. Tips voor de duurzame agenda op onze website. Content over lokale duurzame initiatieven.

Er zijn op de avond heel veel tips gegeven, de meeste tips hebben Green Circles, WattNu en de werkgroep circulair gekregen. Een vervolgsessie vindt over een week of drie plaats.

Als allerlaatste nog de oproep van Gerard Verweij, adviseur duurzaamheid binnen de gemeente Gooise Meren: "Laten we wat meer respect hebben voor elkaar. Soms schuurt het en doet het pijn. Denk, wat kan ík doen om de samenwerking te verbeteren." De mensen binnen onze beweging hebben vaak een eigen stip op de horizon. Soms gaat het proces snel, vaak gaat het langzaam. Het blijft voor een groot deel mensenwerk en laten we kijken hoe we, met respect voor elkaar, Gooise Meren daadwerkelijk verduurzamen. Laten we het samen voor elkaar krijgen!"

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page