top of page

Artikel

Lokale energiecoöperatie sluit convenant met gemeente


De gemeente Gooise Meren en Energiecoöperatie Wattnu hebben vrijdag een convenant gesloten over lokale energiebesparing en energieopwekking. Voor de inwoners van Gooise Meren betekent dit onder meer dat zij gratis hulp kunnen krijgen bij het verduurzamen van hun woning en advies over energiebesparing. “De samenwerking tussen onze coöperatie en Gooise Meren is een strategische samenwerking”, aldus Miel Janssen, voorzitter Wattnu. Samen Sneller Duurzaam, de gemeente en Wattnu waren al langer in gesprek over een samenwerking. Miel Janssen: “door dit convenant kunnen we onze organisatie professionaliseren en daarmee veel meer inwoners gaan ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.”

Grote stap energietransitie

Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse ziet de samenwerking als een belangrijke stap om de energietransitie, die voorkomt uit het nationale klimaatakkoord, binnen de gemeente te realiseren. Ze is blij met de kennis en slagkracht van Wattnu. “De energietransitie vraagt veel van ons, als gemeente, maar ook van de inwoners. Door de samenwerking met Wattnu komt op grote schaal kennis beschikbaar voor onze inwoners, en kunnen we samen een grote stap maken om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te realiseren.

Convenant

Wattnu is in 2012 opgericht voor en door bewoners, zonder winstoogmerk en commerciële belangen. In de eerste jaren hield Wattnu zich voornamelijk bezig met het realiseren van projecten met collectieve zonnepanelen. Sinds vorig jaar richt zij zich ook op het samen met de inwoners van Gooise Meren realiseren van energiebesparing. Wattnu heeft momenteel zo'n 200 leden en 50 actieve vrijwilligers, onder wie 30 energiecoaches.

In het convenant staan concrete afspraken over de rol en de taken van Wattnu. Zo organiseert de coöperatie informatiebijeenkomsten in wijken in samenwerking met de buurtplatforms, heeft zij energiecoaches die inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woning en organiseert zij collectieve inkoopacties. Ook organiseert Wattnu algemene voorlichtingsdagen over energiebesparing en verzorgt zij gastlessen op scholen. Een ander belangrijk onderdeel van het convenant zijn de collectieve zonnepanelen projecten. Op initiatief van Wattnu worden deze, samen met inwoners opgezet en gerealiseerd. De gemeente op haar beurt stelt hiervoor daken beschikbaar. Momenteel wordt er naar 30 daken gekeken. Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren krijgt WattNu een jaarlijkse bijdrage uit het Initiatievenfonds Duurzaamheid van de gemeente Gooise Meren.

Energiecoaches

Inwoners van Gooise Meren kunnen lid worden van de energiecoöperatie voor 12 Euro per jaar. Met dit lidmaatschap kun je hulp krijgen van energiecoaches. Hij of zij bekijkt je hele huis, geeft advies en stelt een rapport op met een indicatie van de kosten. Miel Janssen: "Vaak komen daar andere maatregelen uit dan wat mensen zelf bedacht hebben." Lid worden kan via: https://www.wattnu.org/aanmelden/lid-worden

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page