top of page

Artikel

Duurzaamheidscafés november over 5G


In november houden we weer een reeks Duurzaamheidscafés in de bibliotheken van Muiden, Bussum en Naarden. Deze editie gaat over de zorgen die bestaan over het steeds uitdijende netwerk aan 5G masten en smart lantaarnpalen. Wat zijn de langetermijngezondheidseffecten op alles wat leeft?


In Gooise Meren staan smart lantaarnpalen nog niet op de agenda. Wel heeft Arie Mastenbroek van het CDA in 2019 een motie ingediend over de mogelijke inzet van deze lantaarnpalen te onderzoeken, maar deze is toentertijd verworpen.


Het Agentschap Telecom zegt dat “5G nodig is om het groeiende dataverkeer te ondersteunen. Het is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van ons land en maakt innovaties mogelijk in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, verkeer en landbouw. Daarvoor is een snel, stabiel en veilig mobiel netwerk nodig: de vijfde generatie, 5G”. Over 5G zendmasten en smart lantaarnpalen is veel te doen. Een groep bezorgde inwoners uit het Gooi wilt zich verenigen in een bewonersplatform 5G. Liselore Ammerlaan van dit platform: “Duurzaamheid, biodiversiteit en natuur; het zijn allemaal thema’s waar elke gemeente én haar inwoners dagelijks mee geconfronteerd worden. Een gezonde natuur is natuurlijk heel belangrijk, maar wie bewaakt eigenlijk het ‘integrale’ beleid omtrent een gezonde leefomgeving? Wat weten we eigenlijk over de gezondheidseffecten van dit soort wireless devices en de straling die ze uitzenden?”

De verschillende frequenties waar 5G gebruik van kan gaan maken.

Zorgen van wetenschappers

Internationale wetenschappers hebben duizenden papers over dit onderwerp gepubliceerd. In 2015 stuurden 190 internationale wetenschappers het International ‘EMF Scientist Appeal’ naar onder meer de VN en de WHO, om hun zorgen over 5G te uiten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op 4 maart 2022 meegedeeld dat “Hoewel er geen erkende wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn waaruit blijkt dat 5G een negatief effect heeft op de menselijke gezondheid, is het EESC van mening dat de sociale, gezondheids- en milieuaspecten van 5G nauwlettend moeten worden gevolgd in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel. Het erkent de bezorgdheid over de gezondheidseffecten, met inbegrip van de thermische en niet-thermische gevolgen, de intensiteit van de blootstelling en de langetermijneffecten van een dergelijke blootstelling. Sommige regio’s/gebieden zullen meer worden blootgesteld dan andere, en in dergelijke gevallen moeten er specifieke maatregelen worden overwogen, waaronder de aanbeveling om de toepassing van het Alara-beginsel uit te breiden tot het beperken van de gevolgen van elektromagnetische straling die wordt voortgebracht door 5G-netwerken”.


Vergunningsvrij plaatsen van 5G antennes en kastjes

Liselore Ammerlaan: “Er verschijnen steeds meer 5G antennes en kastjes in ons lokale landschap. Voor plaatsing van antennes op hoge gebouwen hebben telecomproviders alleen toestemming nodig van de eigenaar maar een vergunning van de gemeente is niet nodig. Ook de 5G- kastjes worden door telecomproviders opgehangen in bestaande opstelpunten en in het straatmeubilair zonder dat de gemeente haar inwoners uit voorzorg informeert over de mogelijke gezondheidsrisico's".


“Het is de bedoeling dat per 2025 alle gemeenten van Nederland een volledig dekkend smart grid 5G-netwerk hebben uitgerold, waarbij overal in de openbare ruimte ontelbare kleine zendertjes geplaatst zullen worden, te beginnen met de ingebruikname van smart lantaarnpalen. Het hebben van een 5G infrastructuur en glasvezelnet is een voorwaarde voor 5G. Die 'smart nodes' kunnen daar dan weer gebruik van maken".


Hoe nu verder?

In september 2020 heeft de gezondheidsraad op verzoek van de Tweede kamer een advies opgesteld. Hierin wordt o.a. geadviseerd om de ingebruikname van 26GHz op te schorten totdat uitkomsten van onderzoek beschikbaar zijn omdat er praktisch niets bekend over de effecten van blootstelling aan deze frequentie.


Wie zich ook zorgen maakt en/of actief wil meedenken over hoe het op te richten bewonersplatform 5G dit thema in Gooise Meren op de beleidsagenda kan krijgen, nodigen wij van harte uit op onze Duurzaamheidscafés. We starten op alle locaties om 19.30 uur, vanaf 19.15 ben je welkom.


Data Duurzaamheidscafés

  • 14 november: Bibliotheek Muiden, Kazernestraat 10.

  • 15 november: Bibliotheek Bussum, Wilhelminaplantsoen 18.

  • 16 november: Bibliotheek Naarden Plataan, Majoor Kampsstraat 3.

Commentaires


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page