Thema Afval en zwerfvuil
primair onderwijs

DOELGROEP: alle groepen.

INHOUD: in deze projecten gaan leerlingen op een positieve manier aan de slag met de afvalproblematiek en laten zij hun licht schijnen op onderwerpen als 'snoeproute', plastic soep, zwerfafval en recycling. Ook het afval scheiden op school komt aan bod. Wat gaat goed en wat kan beter.
 

  1. Voor alle groepen: hoe worden we een afvalloze school? Workshop afval scheiden en opruimen zwerfvuil in de schoolomgeving. 
    Workshop kan worden uitgebreid met bezoek aan scheidingsstation.

  2. Bovenbouw: zwerfvuil ruimen mogelijk gemaakt door de Plastic Soup Foundation: workshop in lokaal, opruimen van zwerfafval in de schoolomgeving.

  3. Voor alle groepen: workshop Afvalhelden.

 

OPVOLGINGSACTIE SCHOOL: wij streven in Gooise Meren naar een 100% zwerfvuil vrije leefomgeving en vragen de school om ook zwerfvuilambassadeur te worden. Dat houdt in dat de school één of meerdere straten adopteert en geregeld schoon maakt. De gemeente faciliteert de school met vuilgrijpers.

Afval PO 1 foto Uiten Creatieve Educatie.jpg

OVERIGE THEMA' S PRIMAIR ONDERWIJS: