Werkgroep energietransitie

Wat doet deze werkgroep?
 

  • Ontwikkelt de energiestrategie samen met regiogemeenten.

  • Zet een digitaal Energieloket op.

  • 0-meting Gooise Meren.

  • Wijkaanpak Versnelling Verduurzaming. 

  • Stimuleert en verduurzaamt maatschappelijk vastgoed.

  • Zorgt voor verduurzaming onderwijsgebouwen.

  • Bevordert gasloze nieuwbouw.

Ook deelnemen aan deze werkgroep? Zie voor specifieke onderwerpen de mailadressen in de ledenlijst van deze werkgroep.

Karin van Schuppen

Kwartiermaker energietransitie op wijkniveau

Eigenaar Pit In Bedrijf

info@pitinbedrijf.nl

Gerard Verweij

Beleidsadviseur gemeente Gooise Meren

g.verweij@gooisemeren.nl

Godert van Assen

Richt zich op de ondernemers

Eigenaar Solar Prof

godertvanassen@gmail.com

Wilbert van Waes

Projectleider tentoonstelling Kompas op Groen

wilbert@vanwaes.com

Leden werkgroep energietransitie

duurzaam bouwloket.png

Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket waar je terecht kunt voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen.

Energiecoach

Een energiecoach is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of vrijwillige professional, die beschikbaar is voor (gratis) gesprekken met bewoners over de mogelijkheden voor energiebesparing aan de woning. Energiecoaches denken mee met bewoners en helpen bewoners om de stappen die nodig zijn goed in beeld te krijgen. Een gesprek kun je hier aanvragen.