top of page

Werkgroepen & thema's

Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren wil lokaal voldoen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De doelen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn verwerkt in deze SDG’s, net zoals het Parijs-akkoord verwerkt is in de Nederlandse Klimaatwet.

 

Deze doelen worden alleen behaald wanneer iedereen meedoet en samenwerkt (SDG 17). Zowel van onderop (bottum-up) als van bovenaf (top-down). Dat willen wij doen door zo veel mogelijk beweging en samenwerking te creëren, onder inwoners, ondernemers, overheid en maatschappelijke instellingen.


Onze aanpak

De aanpak van SSD is gebaseerd op het zo veel mogelijk benutten en betrekken van bottom-up: het stimuleren en benutten van de ideeën, energie en initiatiefkracht die al aanwezig zijn in onze eigen gemeente. Op de pagina over ons lees je meer over hoe wij georganiseerd zijn en, onder andere, onze Stichting Gerben Struik.

WERKGROEPEN & THEMA'S:

Mail ons als je wilt deelnemen aan een werkgroep
of een duurzaam, lokaal initiatief hebt

bottom of page