Werkgroep biodiversiteit

Wat doet deze werkgroep?
 

Actieplan

 • Hoe krijgen we op een positieve manier natuur en milieu in het hart en bewustzijn van mede inwoners, beleidsmakers en politici.

 • Hoe versterken we de al aanwezige natuurwaarden.

 • Afkoppeling regenwater van het riool.

 • Operatie steenbreek acties voor vergroening van onze tuinen

 • Weidevogelbeheer.

 • Bomen en maaibeleid gericht op biodiversiteit en duurzaamheid.

 • Bekijken of we groene daken kunnen stimuleren binnen Gooise Meren.

 • Is bezig met het bermbeheer GM en het waterbeheer. 

 • Stresstest gevolgen klimaatverandering.

 

Wat hebben we NU nodig?

 • Wij zoeken contactpersonen die zich willen ontfermen over de bomen in zijn of haar kern. Als we contactpersonen op wijkniveau kunnen vinden zou dat fantastisch zijn.

 • Iedereen met kennis en liefde voor onze natuur en landschap, filosofisch of praktisch ingesteld!
   

Ook deelnemen aan deze werkgroep? Mail Thijn.

Leden werkgroep biodiversiteit
Please reload

Op deze website van de gemeente Gooise Meren vindt je veel informatie over hoe je je tuin meer biodivers en klimaatbestendig kunt maken.