Kansen voor biodiversiteit in de gemeente


Biodiversiteit, misschien een te lastig woord voor velen om nou snel te kunnen inschatten waar het eigenlijk om gaat. Onze werkgroep biodiversiteit, natuur & landschap heeft biodiversiteit aan haar naam toegevoegd omdat deze zoveel meer omvat dan natuur en landschap. Het is namelijk de samenhang tussen alles. Kleine ingrepen of veranderingen in de natuur kunnen grote gevolgen hebben voor het bodemleven, de water- en luchtkwaliteit, planten en dieren maar ook voor de ‘derde' wereld en het klimaat. En daarmee voor onze voedselbronnen, grondstoffen, ons welzijn en zelfs ons voortbestaan.

Als we ons bewuster zouden zijn van de gevolgen van onze beslissingen dan zouden we hopelijk vaker beslissingen nemen die de effecten op de biodiversiteit meewegen. Onze werkgroep streeft er dan ook naar om bij inwoners maar ook politici en beleidsmakers de bewustwording hierover te vergroten en de gevolgen voor biodiversiteit bij iedere beslissing evenveel mee te laten wegen als bijvoorbeeld voor recreatie, werkgelegenheid, mobiliteit en woningbouw.

Enorme rijkdom

In onderstaande longread van de Universiteit van Wageningen wordt er al veel duidelijk uitgelegd en eigenlijk moeten we het in plaats van belemmerend gaan zien als een enorme rijkdom dat we meer te weten komen van de complexe samenhang van processen in de natuur en onze invloed er op. Meer vanuit zorg voor de aarde gaan handelen in plaats voornamelijk vanuit gebruik maken ervan…

Met de enorme kennis en betrokkenheid zoals die van de Universiteit van Wageningen, het gemak van informatie online delen en de noodzaak die nu steeds meer in het nieuws komt kunnen we hele positieve veranderingen door gaan voeren. In Gooise Meren gaan we ons bij voorbeeld inzetten voor de vergroening van tuinen met de Operatie Steenbreek waar ook een plek is ingeruimd voor het afkoppelen van het regenwater van het riool, voor ecologischer bermbeheer waardoor het voor insecten en daarmee voor vogels er flink op vooruit kan gaan (alle bermen in Nederland vormen een groter oppervalk dan alle natuurgebieden bij elkaar dus we moeten ze ook gaan zien als kleine ecologische verbindingszones helemaal nu het agrarische land zo soortenarm is geworden.) Verder wordt er een natuurwaardenkaart gemaakt en gaan we kijken welke plekken in potentie al heel waardevol zijn en hoe we die kunnen versterken, zijn we bezig met het ‘ vergroenen’ van het bomenbeleidsplan en zoeken we samenwerkingsverbanden met lokale natuur, milieu en educatie organisaties.

Ook het gedeelte in het artikel waar het gaat over hoe je natuur moet ‘verwaarden' is een interessante nieuwe toevoeging waardoor beleidsmakers maar ook wij als beweging, anders tegen ontwikkelingen aan kunnen gaan kijken, het bleven vaak gevoelsmatige argumenten die de natuur moesten sparen.

Lees hier de longread van de Universiteit van Wageningen.

Ondersteuning duurzame initiatieven

Wil je een boomspiegel adopteren en heb je daar plantjes voor nodig? Wil je op jouw school een projectweek over bijvoorbeeld de plastic soep organiseren? Zoek je een lokale installateur voor een zonnepomp? Mail ons, wij helpen graag. 

Heb je een groter initiatief zoals bijvoorbeeld het vergroenen van je schoolplein of ben je een startup die  bijvoorbeeld oesterzwammen wil gaan kweken op koffiedrab en kun je daar hulp bij gebruiken, dan helpen we ook graag zolang het initiatief maar binnen Gooise Meren is.

 

Vul onderstaand formulier in, kun je deze niet openen? Download de pdf. Heb je hulp nodig bij het invullen ervan, mail ons. Wij helpen je graag! Een aantal ondersteunde initiatieven vind je hier.

Word ook zwerfvuilambassadeur

In meer dan 200 straten in Gooise Meren wordt regelmatig zwerfvuil opgeruimd door bewoners. Wil je ook mee helpen, geef je dan op via dit formulier. Hier kun je ook één of meer afvalknijpers aanvragen. Benieuwd of jouw straat al een ambassadeur heeft? Check het op onze plattegrond.

Duurzaam Gooise Meren

Check op deze site van de gemeente en zie wat je kunt doen om je huis en tuin meer klimaatbestendig te maken.