top of page

Kompas op groen

Doel

Stimuleren van de overgang naar duurzaam wonen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat doen we door oud en jong bij het thema te betrekken. Kompas op groen wordt een centraal ontmoetingspunt voor activiteiten rond de energietransitie in de Gooi en Vechtstreek. Het plan is de expositie en een educatieprogramma voor basisscholen rond te laten reizen in openbaar toegankelijke ruimten.

Initiatiefkracht

Wilbert van Waes, Priscilla de Boer, Bettina Gelderland, Maaike Uitenbroek, Isabella van Horssen, Maya Heinsbroek, Arnoud van den Heuvel en Sandrijn Sas.

Financiering

Op vrijwillige basis, ondersteuning vanuit het initiatievenfonds Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren en andere fondsen.​

Wil je deze tentoonstelling gratis met je klas bezoeken en aanvullend lesmateriaal ontvangen? Neem dan contact op met Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek.

Meisje en vrouw in kleding van vroeger en een jongen die een Ipad vast houdt
Luchtfoto van kinderen die een opdracht doen om energie te besparen

Voor jong en oud

De tentoonstelling heeft een vrolijke uitstraling die in eerste instantie de kinderen zal aanspreken. De originele verhaallijn is een prima kapstok voor nostalgische beelden en onderwerpen die ouders en grootouders doen terugdenken aan hun jeugd. Daarnaast is er ruimte voor allerlei praktische informatie en tips. Zo is er voor alle leeftijden genoeg te zien en te beleven. Iedereen zal zich herkennen in de tentoonstelling en geïnspireerd worden om met het thema Duurzaam Wonen aan de slag te gaan.


Praktisch

Als het over energietransitie gaat, wordt het al snel een abstract en technisch verhaal. Door de aansprekende vormgeving blijft de informatie beter hangen. Bovendien is de tentoonstelling een goede basis voor onder andere lesprogramma’s in het basis- en voortgezet onderwijs, nieuwsitems lokale media, klimaatgesprekken, voorlichtingsavonden enzovoort. 

Aandacht zal worden gegeven aan:

 1. Energiebewustwording: hoe is het zover gekomen, waar staan we nu?

 2. Energiebesparing: tips en handvatten om direct energie te besparen. 

 3. Energieopwekking: innovatieve technieken en oplossingen voor de toekomst.

Hierbij gaan we ook in op milieu, energie- en kostenbesparingen, meer comfort, subsidie en financieringsmogelijkheden. 

Het educatieprogramma

Onder andere via de Bibliotheek Gooi en Meer kunnen basisscholen zich opgeven voor een lesprogramma bij de tentoonstelling. De kinderen van de basisschoolgroepen 5 tot en met 7 worden welkom geheten door een Energiecoach, volgen een tijdreis en leren in een interactief opdracht circuit alles over energie in het verleden, nu en in de toekomst. Aan deze activiteit zijn ook andere lesmodules te koppelen over Energie in Gooise Meren. Voor meer informatie en het complete programmaoverzicht kunt u contact met onze werkgroep duurzaam onderwijs.


Samenwerking verschillende partijen

Conform de huidige plannen zal de expositie vanaf oktober 2020 langs verschillende bibliotheken en andere (openbare) locaties in de regio Gooi en Vechtstreek reizen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere lokale initiatieven op het gebied van de energietransitie zoals:

 • Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren.

 • Gemeentelijke overheden.

 • Energie Verbonden.

 • Stichting Omgevingseducatie het Gooi.

 • Wattnu lokale energiecoöperatie Gooise Meren en haar energiecoaches

 • Bibliotheek Gooi en Meer.

 • Leveranciers van isolatiematerialen en energieopwekking op basis van niet fossiele brandstoffen.

 • Wijkteams.

AANVRAAGFORMULIER INITIATIEVENFONDS

Heb je een duurzaam initiatief dat je wilt uitrollen binnen de gemeente Gooise Meren en zoek je ondersteuning, vul dan het formulier (docx) in. Kun je deze niet openen, download dan hier de pdf.

bottom of page