top of page

Artikel

Urgenda's 50 puntenplan voor 2020


Afgelopen 20 december volgde de Hoge Raad de eerdere vonnissen van de rechtbank en het hof in de Urgendazaak. Simpelweg komt het erop neer dat de Staat der Nederlanden een zorgplicht heeft richting haar ingezetenen en deze verzaakt door niet aan de klimaatdoelstellingen te voldoen zoals vastgelegd in meerdere internationale verdragen. Dus moet de Staat dit jaar 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Marjan Minnesma van Urgenda over de uitspraak van de Hoge Raad: "Dit helpt niet alleen hier om te versnellen, maar het geeft mensen in de hele wereld hoop. Als overheden niet voldoende doen om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen, dan kan de rechter helpen om burgers te beschermen."
Deze historische uitspraak uitspraak betekende het einde van meer dan 6 jaar procederen door een onvermoeibare Marjan Minnesma, Jan Rotmans en vele anderen. In 2007 is de stichting Urgenda opgericht met als doel Nederland sneller te verduurzamen. Wat Urgenda bijzonder maakt, naast strijdlust is dat ze ook met mogelijke oplossingen komt. Én dat ze altijd de verbinding zoekt met bestaande organisaties. Zo heeft Urgenda aan ons kabinet in juni 2019, in samenwerking met meer dan 750 organisaties, 50 maatregelen gepresenteerd om 40 Megaton aan CO2-uitstoot reduceren in 2020. Inmiddels zijn ze bezig met een plan voor 50 Megaton CO2-reductie in 2020 omdat de landelijke overheid vooralsnog achterblijft en het nu alweer 2 januari is...
2020 wordt het jaar van vooral DOEN
Binnen Gooise Meren zijn we nu al een paar jaar bezig met het verduurzamen van onze gemeente. Vanaf 2017 zijn we gaan zaaien, hebben we enorm veel verbindingen gemaakt en zijn er projecten en acties op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd. Maar het kan sneller. Dit jaar, wordt wordt een jaar van vooral doen. Toevalligerwijs ook het credo voor 2020 van onze burgemeester Han ter Heegde. We gaan ook kijken hoe we de 50 maatregelen van Urgenda kunnen koppelen aan lokale en soms regionale projecten, initiatieven, instanties, bedrijven en inwoners. Wil je actief meedenken en doen? Heb je goede ideeën voor effectieve maatregelen? We zijn benieuwd naar jouw suggesties voor het verminderen van de CO2/stikstof-uitstoot en dus het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020. Briljant, simpel of iets ingewikkelder: alles is welkom. Mail ze naar info@samen-sneller-duurzaam.nl

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page