top of page

Artikel

Social Handprint lokale zorginstellingen

Onze beweging gaat, samen met onze gemeente, lokale zorginstellingen faciliteren om duurzaamheid (beter) meetbaar te maken, inzicht te geven in het belang van verduurzaming, én te informeren waar de kansen liggen voor versnelling.


Duurzame doelen formuleren én behalen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker en veelomvattender onderwerp in de wereld en ook in onze gemeente. Niet alleen op het terrein van energiebesparing en CO2-uitstoot, maar ook bijvoorbeeld op het terrein van biodiversiteit of circulariteit. Bedrijven en instellingen zijn zelf ook steeds meer bezig om duurzame doelen te formuleren én te behalen; ze spelen een niet te onderschatten rol in het behalen van de ambitieuze doelen in het Klimaatakkoord. Ook op lokaal niveau.


Trend: SDG’s als kapstok

Om bedrijven en instellingen te informeren, te faciliteren en te ondersteunen bij het in beeld krijgen, duiden én realiseren van duurzame doelen zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) als kapstok een goed uitgangspunt. Steeds meer bedrijven noemen de door hun gekozen SDG’s in hun strategische plannen en rapporteren hierover. Ook vormen de SDG’s de basis van het gemeentelijke afwegingskader. Het is een taal die bedrijven, instellingen en overheden verbindt als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijke bijdrage.


Aanbod: gratis Social Handprint

De aangeschreven zorginstellingen krijgen het aanbod om mee te doen in een unieke pilot rond deze SDG’s, met behulp van de zogenaamde Social Handprint. Ontwikkeld door MAEX (de maatschappelijke AEX) en wordt al langer toegepast bij het beeldend én financieel maken van de impact van sociale ondernemingen. Ook in het bedrijfsleven wordt deze Social Handprint steeds meer gebruikt. Met de Social Handprint krijg je inzicht in én een actueel overzicht van welke organisatie-activiteiten een bijdrage leveren aan welke duurzaamheidsdoelen, misschien wel anders en meer dan je zou verwachten. Dit overzicht kan ook gebruikt worden in eigen communicatie naar stakeholders toe en kan dienen als uitgangpunt bij het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid of duurzaamheidsrapportage in de organisatie.


Eenmalige voucherregeling

De gemeente Gooise Meren verleent rond de Social Handprint een eenmalige voucherregeling, wat wil zeggen dat het gebruik van de Social Handprint in de pilotfase kosteloos is voor de deelnemers. In ruil hiervoor laten wij de uitkomsten van deze Social Handprints door MAEX bundelen, zodat we samen een beeld krijgen welke impact al wordt gerealiseerd in de lokale zorgsector en welke duurzame kansen er zoal liggen. En wellicht ook welke belemmeringen er zijn om bepaalde duurzame doelen te bereiken.


Lokale zorginstellingen kunnen zich voor deze pilot tot uiterlijk 1 maart 2024 aanmelden via info@ssdgm.nl Hier kun je ook terecht als er nog vragen zijn.


Er zit ook een lokaal tintje aan de SDG's, lees hier meer over op https://www.samensnellerduurzaamgooisemeren.nl/single-post/sdg-action-days-24-25-september

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page