top of page

Artikel

Wooncollectief Buurtschap Crailo


Foto: MBF. Alexey Pristupa 2e van links.

UPDATE: 2 november 2022: Het is gelukt, vereniging klein crailo heeft afgelopen dinsdag de koopovereenkomst getekend met Gem Crailo BV!! In 2024 start de verbouw en eind 2025 worden de appartementen opgeleverd.


UPDATE 7 april 2022: Klein crailo heeft het Museumgebouw op Crailo gegund gekregen! Buurtschap Crailo: "Met haar goed doordachte ontwerp voor transformatie van het bestaande gebouw hebben zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord".


Alexey Pristupa, initiatiefnemer van het eerste uur: "Wij zijn ontzettend blij. Bijna ongelooflijk dat we zo ver zijn gekomen. Wij staan weer aan het begin van een nieuwe fase. Voelt spannend en bijzonder. Echt mooi". Gefeliciteerd Alexey, Olga Aussems, Arthur Mebius, Kirsten Wagenaar, Petra EU Vosters, Pim Hattink, Erik Kuperus en Laura Daan, Noor Kuijpers en Maxime Bouillion!! Op naar een verdere samenwerking met onze beweging.


Gepubliceerd op 13 mei 2021: Al enige jaren volgen wij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) klein crailo (kc) die een woongroep wil stichten in de nieuwe duurzame woon- en werkwijk Buurtschap Crailo, gelegen op grondgebied van Hilversum, Laren en Gooise Meren.

Oorspronkelijk had kc het idee om een aantal betaalbare tiny houses te realiseren maar helaas is hiervoor geen ruimte op het buurtschap. Het gebouw dat kc nu op het oog heeft is het Museumgebouw. Afgelopen december is kc, samen met twee andere initiatieven, door de ontwikkelaar van Buurtschap Crailo Gem Crailo BV (GEM) geselecteerd om door te gaan naar de volgende en laatste ronde voor dit gebouw. Sindsdien heeft kc hard gewerkt aan een ontwerp en de financiële onderbouwing hiervan. Eind vorige maand hebben de drie initiatieven haar plannen gepresenteerd aan de GEM. Medio deze maand wordt bekend welk initiatief het is gegund om het Museumgebouw te ontplooien.

Helaas een marktconforme grondprijs

Alexey Pristupa, een van de beoogde bewoners van kc en initiatiefnemer van het eerste uur: "Woningen in het Museumgebouw vallen helaas onder het dure segment. De grondprijs is marktconform en dat betekent een aankoopwaarde tussen de 1,5 en 2 miljoen Euro. Hier bovenop komt dan nog de hele duurzame verbouwing! De appartementen beginnen bij 75m2 en dan zit je al gauw op meer dan € 400.000. Voor een groot deel van de 80 enthousiaste geïnteresseerden was dit financieel niet haalbaar. Het hele project heeft, naast een sociale insteek, ook een enorm duurzaam rendement, echter dit is amper te betalen. Wij hebben echt gekeken of we toch niet iets voor starters konden doen maar de grondprijs, in combinatie met het aantal woningen, is daarbij een hindernis. Je komt niet onder de 4 ton per appartement tenzij we het duurzaam verbouwen van het pand zouden laten vallen. Daar willen we zelf per sé aan vasthouden en is ook onderdeel van de gunning door de GEM".

Beoogde kc bewoners van het Museumgebouw

Alexey: "Kc heeft met een voetprint van 400m2 over drie verdiepingen ruimte voor negen families. Er zijn nu vijf stellen die zich hebben verenigd in een kerngroep en gezamenlijk zorg dragen voor de kosten van o.a. het ontwerp. Ook heeft ieder kernlid haar eigen aandachtsgebied zoals bv. biodiversiteit of energiesystemen. Het hele perceel is 1800m2 waarvan een groot deel ook groen blijft. Er wordt in onze plannen slechts een klein deel aangebouwd qua woonfunctie. Bestaande bouw wordt verduurzaamd en de uitbouw wordt zoveel mogelijk van hout en glas gemaakt. Wij zetten in op 0-op-de-meter met een warmtepomp, zonnepanelen en hergebruik van grijs water”.

Petra: "Wij zijn de eerste bewoners van het Buurtschap die daar komen te wonen. Het is nog niet bekend hoe het gebied duurzaam wordt ingeregeld qua infrastructuur. De bedoeling is dat er een energiecoöperatie komt op het Buurtschap maar GEM zelf is nog niet zo ver. Op het terrein achter de Groene Afslag wordt momenteel afgegraven maar in het Kazernegebied, waar wij hopelijk komen, gebeurt er nog niets. Wanneer wij kunnen gaan verbouwen zal waarschijnlijk ergens volgend jaar zijn".

Wat voor families gaan er in kc wonen als jullie initiatief doorgaat? Alexey: "We zijn divers qua leeftijd en beroep en de meeste wonen in Gooise Meren. We hebben in onze kerngroep enthousiaste fotografen, muzikanten, een community builder, stand up comedian, een trainer, een data researcher en zelfs imkers zoals Petra en Pim. Hun kasten staan nu bij De Groene Afslag even verderop. Met de Afslag hebben we geweldig contact en we willen graag met ze blijven samenwerken. Hopelijk gaat kc door en verhuizen de bijenkasten ook".

De toekomstige kas op het terrein waar straks ook workshops worden gegeven

Natuurinclusief wooncollectief

Er gaat natuurinclusief ge(ver)bouwd worden. Aan de voorkant komt een pluktuin waar iedereen mag plukken. Aan de achterkant komt een openbare moestuin/kas met dagbesteding. Ook komt er een vennetje, wormenhotel en verticale tuinen. Petra: "kc wil de biodiversiteit vergroten door als rentmeesters de habitat van de flora en fauna te beheren. Dat doen we door in hun woon- en leefplek een mix van drachtplanten en een ven aan te brengen. Bescherming bieden aan de wilde- en honingbijen, dassen en vleermuizen door nestmogelijkheden, voedsel en rust. En we willen goed zijn voor de zogenaamde Big 5 van het terrein; de witsnuitlibel, de levendbarende hagedis, de eekhoorn, de gekraagde roodborst(staart) en het bruin blauwtje vlinder. Kc wil mensen inspireren om bewust te leven met oog voor de natuur en de samenleving en willen daarin door in gedrag een voorbeeld zijn".

Alexey: "Crailo was ooit een kazernegebied en de sfeer van het Museumgebouw zelf is momenteel best wel zwaarmoedig. Wij willen er een energieke, duurzame en dynamische leefplek van maken. Alles blijft staan behalve een deel van de achterkant. Deze gaat eruit en wordt trapsgewijs aangebouwd met glas, daar win je de extra ruimte en veel licht. De stenen die eruit gaan worden hergebruikt voor de aanleg van een fietsenstalling en een schuurtje. In de kelder komt een wasruimte, een warmtepompinstallatie en een extra slaapverblijf voor gasten. Op de begane grond komt er een gemeenschappelijke ruimte in het midden waar we samen koffie kunnen drinken of een hapje eten".

De methode van consent

Op één van onze Duurzaamheidscafés hebben we een spreker gehad van Schoon Schip uit Amsterdam, ook een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat lijkt op jullie initiatief, hebben jullie contact met ze gehad? Petra: "Jazeker, Erik heeft met hen gesproken maar we hebben ook met andere soortgelijke initiatieven contact gehad. Een CPO is ontzettend interessant maar ook echt heel complex. Met negen gezinnen moeten we straks besluiten nemen over van alles. Wij gaan besluiten nemen volgens de methode van consent. Hoe het proces gaat? 'Bv. bij de vraag waarmee gaan we isoleren? Er volgt een onderzoek waar de drie beste opties uit volgen, inclusief de voor- en nadelen van alledrie. Iedereen krijgt alle info over het voorstel en kan inhoudelijke vragen stellen. Het is duidelijk niet de bedoeling om direct al een mening te geven. Als deze inhoudelijke vragen helder beantwoord zijn volgt een discussie waar de drie opties besproken worden. Of iemand zegt consent, ofwel ik heb geen overwegend bezwaar tegen het voorstel. Of iemand zegt ik ben niet consent. Stel dat iemand niet consent is, dan vraagt de hele groep wat heb je nodig om wel consent te gaan? Het is een gemeenschappelijke uitdaging. Welk bezwaar kunnen wij op welke wijze oplossen. Het kan ook zijn dat er meer info nodig is. Bv. Wordt het isolatiemateriaal duurzaam/lokaal geproduceerd?"


Petra: "De consent-methode is veel effectiever dan te besluiten op basis van een meerderheid van stemmen. Want dan heb je vaak dan toch iemand die je niet mee hebt of er later op terugkomt. Of je hebt ook dat de meest dominante of de verbaal meest begaafde wint. De methode van consent is eigenlijk een democratie 2.0".

Gaat het lukken?

Stel je voor, kc krijgt het groene licht. Iedereen gaat steeds consent. Het bloeit en groeit en iedereen is blij. Wat zou dan nog een onderwerp kunnen zijn die je volgens de methode van consent aanpakt? Petra: "Denk aan onderhoud van het Museumgebouw, de tuin en taakverdeling en de sociale rol in de ontwikkeling van het Buurtschap. Of als mensen bepaalde dingen niet kunnen omdat ze ouder worden. Je hoeft niet alles zo te besluiten anders wordt het bureaucratisch maar het is een heel eerlijke en duidelijke methode voor belangrijke en complexe zaken".

Hoe groot schat je de kans dat het gaat lukken? Alexey: "Er zijn nu drie initiatieven die dingen naar het Museumgebouw maar ik schat toch in dat we 50 procent kans maken om kc te starten".


Eind 2019 hebben we een aantal initiatiefnemers geïnterviewd, bekijk hier de video.

Ontwerp: Studio Massimo.

Een impressie van kc bekijk je hieronder. Wachtwoord: Veldleeuwerik (met een hoofdletter V).

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page