top of page

Artikel

Eerste dag actieplan Samen Sneller Duurzaam


De kop is eraf! Ruim 80 duur-samen hebben de noodzaak van duurzaamheid in kaart gebracht. Hoe deden we dat vroeger, nu en wat is er nodig voor de toekomst? Maar ook wat betekent duurzaamheid voor ons persoonlijk, in onze lokale gemeenschap en hoe staan we er wereldwijd voor? Er was veel uitwisseling van kennis, ervaring en emoties. De deelnemers voelden zich verbonden vanuit de noodzaak zaken structureel aan te pakken. Tegelijkertijd realiseerden we ons dat onze duurzame uitdaging een complex en veelkoppig monster is die we willen en moeten bedwingen. De goed voorbereide procesbegeleiders lieten ons door fasen gaan van ontkenning en verwarring, maar noodzakelijk om de volgende stappen zowel vanuit het hoofd als vanuit het hart te zetten.

Vanaf 8 uur konden de deelnemers zich aansluiten bij hun eigen voorkeursthema. Er waren in totaal 7 thema's vooraf gedefinieerd en er is gisteren één bij gekomen, namelijk 'biodiversiteit, natuur & milieu'. De themagroepen kregen nu de gelegenheid, na een korte kennismaking, om de aandacht te richten op verkenning en verdieping van de thema's: wat is er van belang voor onze gemeente, wat gebeurt er al en vooral wat is er nodig?

Morgen is dag 2, dan gaan we het actieplan formuleren rond de thema's.

Foto: Elke Kunneman

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page