top of page

Artikel

Start Regionale Energiestrategie


In de afgelopen periode hebben verschillende partijen, zoals netbeheerders, woningcorporaties, energiecoöperaties en regiogemeenten samengewerkt aan een Regionale Energiestrategie voor Gooi en Vechtstreek.

Vrijdag 24 november onderschrijven betrokken partijen de intentie om samen te werken aan een energieneutrale regio. Ook presenteren dan verschillende partijen over hun rol in de energietransitie. Je bent van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke mijlpaal in Spant! Bussum aanwezig te zijn. Graag hier aanmelden.

De bijeenkomst vormt de start van de gezamenlijke aanpak: ‘Samen op pad naar een energieneutrale Gooi en Vechtstreek’. De regio heeft ambitie en gaat naar energieneutraal. Daarvoor moeten we nu aan de slag, door kennis te maken, kennis te delen en samen op 24 november een eerste stap te zetten.

Programma

15.30-16.00 uur - Inloop.

16.00 uur - Start programma met partners aan het woord en ondertekening.

17.45 uur - Afsluiting officieel programma en inspiratie opdoen rond thematafels.

Tot 19.30 uur - Informeel napraten met een drankje en eten.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page