top of page

Artikel

Energiebesparing in Vesting Naarden


Net als in andere wijken zijn er in Naarden-Vesting veel bewoners die zich oriënteren op het energiezuiniger maken van hun woning. Dat bleek uit de hoge opkomst bij de bewonersavond over dit onderwerp op 4 februari in de Grote Kerk. De bijeenkomst was georganiseerd door Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), een werkgroep van betrokken bewoners. Op interactieve wijze werden de 120 aanwezigen geïnformeerd over wat er in hun monumentale en historische omgeving mogelijk is. ‘De Groene Grachten’, specialist in het verduurzamen van historische panden, legde uit dat ook voor historische panden isoleren een belangrijke eerste stap is en hoe bewoners dit kunnen doen.

Vergunningen

In Naarden-Vesting spelen aspecten als ‘monumentenzorg’ en ‘beschermd stadsgezicht’ mee. Daarom onderzoekt het bewonersteam samen met de gemeente en het CRK&E (de Welstandcommissie) hoe het nemen van energiebesparende maatregelen zo goed en zorgvuldig mogelijk kan worden gefaciliteerd.

Collectieve inkoop isolatieglas

Als eerste ‘wijk’ in Gooise Meren wordt in de Vesting gestart met het collectief vervangen en plaatsen van isolatieglas. Voor de historische woningen levert dat veel besparing en extra comfort op. Deze collectieve actie wordt door de werkgroep in samenwerking met de lokale energiecoöperatie WattNu vormgegeven.

Collectief opwekken van energie

In de Vesting zijn de mogelijkheden om zelf energie op te wekken beperkt. Wel kunnen de bewoners gaan deelnemen aan collectieve opwekkingsprojecten van WattNu. Verder gaat WattNu ook in de Vesting energiecoaches opleiden. Als je hiervoor interesse hebt, neem dan contact op met Paul via Paul: paul.vansteijn@ziggo.nl

Verwarming op waterstof

Naarden-Vesting zou met haar karakteristieke bebouwing en planologische indeling geschikt kunnen zijn voor verwarming op waterstof. Dit toekomstscenario kreeg veel bijval en zal door een aantal vestingbewoners worden onderzocht.

Net als andere wijken kan de Vesting alleen worden verduurzaamd als we het met elkaar doen. De bewoners konden zich aan het einde van de avond voor deelname aanmelden bij de vijf energietafels: glasteam, pilot waterstof, WattNu, gemeente Gooise Meren en de Groene Grachten. Was je verhinderd, maar heb je interesse in een van deze onderwerpen? Laat dit dan weten aan de werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Monument. Dat kan via een mail naar info@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page