top of page

Artikel

Waar kunnen we duurzame energie opwekken binnen Gooise Meren?


Hoe kunnen we in de Gooi en Vechtstreek grootschalige opwekking van duurzame energie combineren met het behoud van onze mooie natuurgebieden en ons unieke cultuurlandschap? Die vraag heeft in de afgelopen maanden een grote rol gespeeld in een inventarisatie in het kader van het opstellen van een concept Regionale Energie Strategie (RES) voor het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland. Onze gemeente heeft in januari 2020 bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer RES panel GM zodat inzichten van inwoners meegenomen kunnen worden in de strategie.

De concept RES is geen statisch eindresultaat maar een eerste stap in een langjarig regionaal proces. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen. Aan de inventarisatie is meegewerkt door gemeenten, het waterschap, inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het leverde voor de ‘subregio’ Gooi en Vechtstreek een lijstje op van tien gebieden die mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines of zonnepanelen. Op het lijstje staan onder andere het Gooimeer en de rand van de A1 bij Muiden.

Nationaal Klimaatakkoord

In het nationale Klimaatakkoord (2018) is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarvoor is het nodig dat het aandeel van duurzaam opgewekte energie een flink stuk omhoog gaat. Het akkoord bevat ook nog tal van andere maatregelen, zoals het beter isoleren van woningen en het ontwikkelen van nieuwe technieken voor de opwekking van duurzame energie. Ook dat heeft in Gooise Meren de volle aandacht. Onlangs heeft de gemeente op initiatief van Wattnu en inwoners van Muiderberg bij het Rijk een subsidieaanvraag ingediend voor een unieke pilot met aquathermie. De bedoeling is om de woningen van de wijk Buitendijke te verwarmen met water uit het IJmeer. Via collectieve warmtepompen kan het water worden opgewarmd tot 70 graden voordat het in de woningen komt.

Hoe gaat het nu verder?

De concept-RES wordt nog aangevuld met reacties van deelnemers aan de bijeenkomsten en met wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Daarna stellen de colleges van de gemeenten en Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES vast. Het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekenen of alle 30 energieregio’s van Nederland samen voldoende duurzame energie opwekken. Na de zomer start een participatietraject waarin de mogelijke gebieden voor opwekking van duurzame energie verder worden onderzocht.

College Gooise Meren wil meer ambitie

In de Gooi en Vechtstreek zouden de beoogde gebieden goed zijn voor 321 GWh aan zonne- en windenergie. Wat het college van Gooise Meren betreft mag de regio de lat hoger leggen. Barbara Boudewijnse, wethouder duurzaamheid: “Gemeenten en maatschappelijke partners hebben in 2017 de ambitie uitgesproken om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Het totale energieverbruik van de gebouwde omgeving bedraagt in onze regio 3,2 Twh. Dat is tienmaal zoveel als wat we met dit bod denken op te wekken. Verder vind ik het belangrijk dat er in de RES ook aandacht is voor de mogelijkheden om op innovatieve manieren duurzame energie op te wekken.”

Mogelijke gebieden voor opwekking duurzame energie

Zonne-energie:

  • Langs A1 bij Muiden

  • Langs A27 bij Hilversum

  • Bij A27, afslag 33

  • Spoordriehoek Weesp

  • Gebied Anna’s Hoeve bij Hilversum

  • Vliegveld Hilversum

Wind-energie:

  • Aetsveldsepolder bij Weesp

  • Strook bij Stichtse Brug

  • Bloemendalerpolder

Wind- en zonne-energie:

  • Gooimeer

Regionale Energiestrategieën (RES)

Ons land is opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij aan het opwekken van duurzame energie kan bijdragen. Afgelopen jaar is in alle energieregio’s door gemeenten, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties en inwoners gewerkt aan het opstellen van een concept RES (Regionale Energiestrategie). Hierin staat onder andere beschreven welke plekken mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van collectieve zonnepanelen en windturbines. Ook is uitgerekend hoeveel duurzame energie hiermee kan worden opgewekt.

De regio Gooi en Vechtstreek behoort tot de Energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ), samen met onder andere Amsterdam, Amstelveen en Zaanstad.

Foto: Tom Loman

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page