top of page

Artikel

Gemene-Goed-Economie het Gooi: een ander economisch model

Anne-Marie Poorthuis heb ik leren kennen via een Tegenlicht avond bij Soupurbe. Ze sprak daar met verve over hoe de economie anders ingestoken kan worden. Namelijk met aandacht voor de menselijke waarden. Wat fijn is, is dat Anne-Marie naar het tweedaagse werkatelier eind mei komt om verbindingen te maken. Voornamelijk binnen het thema waarderende economie en natuurlijk ook binnen de andere thema's. Waarom hebben we een 'gemenegoed' of waarderende economie nodig? En wat kan er volgens Anne-Marie hoe veranderd worden?

Anne-Marie Poorthuishuis

Waarom hebben we een Gemene-Goed-Economie nodig? Juist nu het zo goed gaat met de economie?

"Regelmatig krijgen we te horen van ons kabinet dat het goed gaat met Nederland: de economie groeit. Maar is dat nu werkelijk wat we met elkaar nodig hebben om samen te leven? Wat draagt het bij aan samen leven dat we concurrerend, egoïstisch en hebzuchtig zijn, dat we mens en aarde uitbuiten en niet menswaardig en rechtvaardig handelen, dat er armoede is en rijkdommen slecht verdeeld zijn? Mede door de economische crisis beseffen we dat onze economie veel te eenzijdig financieel wordt gestuurd. De Gemene-Goed-Economie staat voor een economie gebaseerd op menselijke waarden: menswaardigheid, coöperatie, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid en nodigt uit om daar concreet aan te werken en wereldwijd krachten te bundelen".

Hoe kan de 'Gemene-Goed-Economie het Gooi' het 'Samen Sneller Duurzaam programma' van Gooise Meren helpen of versterken?

"GGE het Gooi organiseert de uitwisseling tussen verschillende gemeenten in het Gooi, verbindt zich met andere vormen van nieuwe economie en maakt ook weer deel uit van een wereldwijde beweging die aandacht vraagt voor een op waarden gebaseerde economie. Zo helpen we elkaar zowel lokaal als wereldwijd om sterker te worden en een gezamenlijk gezicht te geven aan een economie die bijdraagt aan mens en gemeenschap. GGE het Gooi maakt voorbeelden zichtbaar, bouwt aan netwerken, organiseert SamenLerenBijeenkomsten rond de vijf waarden en daagt bedrijven, consumenten en gemeenten uit om bij te dragen aan een economie gebaseerd op waarden. Helpend daarbij is dat Christian Felber, de grondlegger van de Gemene Goed Economie, concreet uitwerkt hoe we een economie op basis van waarden in praktijk kunnen brengen. Hij heeft met betrokkenen een matrix ontwikkeld waar bedrijven, consumenten en gemeenten zich aan kunnen toetsen en met elkaar aan kunnen werken".

Waarom zet jij je persoonlijk in voor de Gemene-Goed-Economie?

"De Gemene-Goed-Economie past bij de keuzes die ik tot nu toe gemaakt heb in mijn leven en bij de manier waarop ik tot nu toe met bedrijven en gemeenschappen heb gewerkt. De laatste tien jaar werk ik vanuit de Stichting Eigentijdse Verbindingen aan het versterken van initiatiefkracht in lokale gemeenschappen en netwerkontwikkeling rond actuele maatschappelijke thema’s. De Gemene-Goed-Economie is zo’n actueel thema en het is fijn om daaraan mee te bouwen vanuit mijn eigen leefomgeving. Ik investeer graag in een samenleving die zorg draagt voor ontwikkeling in plaats van gestuurd wordt vanuit het geld. Ik ben van mening dat het voor mens en samenleving belangrijk is dat we bescheiden omgaan met geld en dat geld een middel is en niet een doel op zichzelf. Dat we erkennen dat onze huidige economie een bedreiging is voor een humane duurzame samenleving.


Voor de Gemene-Goed-Economie zijn lokale en regionale initiatieven de ruggengraat van de beweging. Dat spreekt mij enorm aan en doet mij beseffen dat iedereen kan bijdragen en dat elke bijdrage er toe doet".

Wat voor tips kun je ons (als kwartiermakers van het programma) meegeven? Dus wat adviseer je ons om onze eigen beweging en energie vast te houden en echte resultaten te gaan leveren?

"Het is steeds weer een combinatie van ruimte voor initiatieven en investeren in een gezamenlijke beweging waar je gezamenlijk waarden aan hecht. Elkaar wat gunnen, helpen en bouwen aan netwerken om initiatieven concreet te maken, maar wel zorgen dat het initiatief bij de initiatiefnemer blijft anders verdwijnt de energie. Zichtbaar maken en erbij betrekken wat al voorbeeld is. Resultaten leren zien, ook in kleine stappen en deze vieren met elkaar. Gemeenschappelijke waarden formuleren als een soort wegwijzer, jezelf daaraan toetsen en samen leren. Steeds proberen alternatieven zien, open te zijn en gericht op versterken en veerkracht".

Ook deel uitmaken van een nieuwe waarderende economie?. Kijk hier voor meer info en doe mee.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page