top of page

Artikel

Waar blijft de dorpsraad Bussum?


Muiden heeft haar Stadsraad, Muiderberg heeft haar Dorpsraad en Naarden kent zelfs meerdere buurtplatformen.

Handig want zo kunnen inwoners bv. gezamenlijk verduurzamen zoals bv. Remcom van plan is. Maar ook om samen met de gemeente wijkschouwen te houden. Zo houdt het Naardense buurtplatform Parkwijk op 23 juni haar jaarlijkse wijkschouw. Het betreft Oranje Nassaupark Noord en Zuid, het Naardermeerkwartier, en Fortlanden. Leden van het buurtplatform gaan samen met wijkwethouder Marieke Munneke-Smeets en medewerkers van de gemeente per fiets de openbare ruimte bekijken. Aan de hand van de schouw wordt in beeld gebracht hoe het met de wijken is gesteld en of er aspecten zijn waaraan iets te verbeteren valt. Woon je in een van de genoemde wijken en wil je dat een bepaalde plek in de schouw wordt meegenomen? Meld dit dat tot en met 21 juni aan secretaris@parkwijknaarden.nl

Jammer dat Bussum (nog) geen dorpsraad of buurtplatformen kent. Heb je interesse om een buurtplatform op te zetten of een dorpsraad? Laat het weten via info@samen-sneller-duurzaam.nl dan leggen wij verder contact.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page