top of page

Artikel

Status Samen Sneller Duurzaam juli 2019


Na de presentatie van het Spoorboek Duurzame Initiatieven Gooise Meren op ons Transitie Café is de Vliegwiel- en Vlechtersgroep aan de slag gegaan om de SSD 2.0 visie en strategie uit te voeren. Allereerst hebben we het SSD 2.0 plan gefinaliseerd. Noot redactie: door een technisch mankement is het SSD plan 2.0 niet klikbaar op mobiel vanuit de nieuwsbrief. Het plan staat op: https://www.samen-sneller-duurzaam.nl/statusssdjuli2019

Om productiviteit en samenwerking te verbeteren zijn we een wekelijks operationeel teamoverleg gestart. Hierin worden besproken: status initiatieven, werkgroepen en SSD ondersteuning. Wekelijks zullen na de zomervakantie de resultaten van dit overleg te zien zijn op de SSD site. Op deze manier weet iedereen wat er speelt, waar men kan aansluiten of nieuwe kansen vinden.

Ook zullen we na de vakantie starten met een SSD telefoonloket, zodat we directer en effectiever ideeën en initiatieven verder kunnen helpen.

Tot slot wordt er gewerkt aan het oprichten van een SSD Stichting, om zaken als fondsenwerving te vergemakkelijken. Later komen we hier in meer detail op terug.

Heb je een duurzaam initiatief of wil je je aansluiten bij een initiatief/werkgroep? Neem dan contact op met onze kwartiermaker via info@samen-sneller-duurzaam.nl

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page