top of page

Artikel

Natuurwerkdag Echobos Muiderberg 2 november


De landelijke Natuurwerkdag op 2 november is door LandschappenNL opgezet om meer mensen in Nederland te stimuleren om samen groen vrijwilligerswerk te laten doen'. Stichting Groen Muiderberg is in 2012 begonnen met het onderhouden van de 2 bosingangen aan de Brinkkant door het planten van 1400 stinzebollen en 2 hazelaars in plaats van de brandnetels die er altijd stonden en gemaaid werden.

Ook hebben we ervoor gezorgd dat er minder hulstbomen zijn verdwenen uit de Echomuur tijdens een provinciale renovatie en hebben we een bijdrage geleverd aan een inventarisatie van de bomen in 2014. In 2015 hebben we tijdens de eerste Natuurwerkdag hier honderden Amerikaanse vogelkersen geringd en uitgetrokken. Dit is een zogeheten invasieve exotische soort die de groei van de inheemse boomsoorten hier benadeelt. Met het organiseren van deze en de vorige twee Natuurwerkdagen werken we samen met gemeente Gooise Meren en de rietsnijder van het Naardermeer -Wouter Slors- aan het schoonmaken van de sloot en het meertje. Het water lag vol omgevallen bomen, blad en takken en het meertje ging op deze manier dood, de waterloop was volledig dichtgeslibt.

Nalopen watergangen

Voorgaande jaren zijn de waterlopen schoongemaakt met mens en machinekracht en dit jaar gaan we de watergangen weer nalopen en wellicht iets meer aan het meertje werken. Tijdens de Natuurwerkdag in 2017 is een rij struiken langs de bosweide verwijderd, dit is een soort die eigenlijk in tuinen aangeplant werd en niets toevoegt aan de ecologische waarde. De opengekomen doorkijk van de bosweide naar de Echomuur en de prachtige bomen die er staan geeft een mooie openheid aan het terrein. Op de open plek hebben we stinzenbollen geplant, dit zijn bollen die van oudsher bij landgoederen aangeplant werden en zo in de loop van honderden jaren verwilderd zijn in Nederland. Vanaf januari bloeien ze en zijn zo heel belangrijk voor de eerste insecten die uit hun winterslaap komen. Stichting Groen Muiderberg krijgt deze bollen vanuit een initiatief voor de creatie van meer leefgebieden voor de wilde bij in Nederland.

Ringen Amerikaanse vogelkersen Jullie hebben vast allemaal wel gehoord dat het slecht gaat met de bijen en hommels. Daarnaast is het ook heel leuk voor de wandelaars om iets moois te zien bloeien in het vroege voorjaar! Waarschijnlijk zijn er veel bollen verdwenen door de droogte, dat is spijtig na 2 van die droge zomers. In maart 2018 hebben we met inwoners 120 bomen en struiken van 12 verschillende soorten geplant voor verdere versterking van de biodiversiteit, gedurende de zomer van 2018 hebben we ze wekelijks water gegeven maar door de droogte hebben ze het zwaar gehad. Tijdens de Natuurwerkdag van 2019 gaan we er waarschijnlijk een stel bijplanten en de plekken een beetje vrijmaken van opschietende esdoorns en acacias. Daarnaast weer wat Amerikaanse vogelkersen ringen en misschien 2 grotere eiken planten naast het eeuwenoude pad. Begin 2018 is er meer openheid gecreeerd aan het begin van het bos en je ziet nu de loop van het oude riviertje de Goog als verdieping in de bosrand liggen, waarschijnlijk gaan we deze loop wat accentueren met blauwe stinzenbollen, maar op zo natuurlijk mogelijke wijze.

Onderdeel ecologische hoofdstructuur

Het Echobos is een 10 ha groot bos dat direct tegen de kern van Muiderberg en vlakbij de voormalig IJsselmeerdijk is gelegen. In het bos ligt een meertje dat bij een dijkdoorbraak is ontstaan, aansluitend een kronkelig 'romantisch' aangelegd slootje. Oorspronkelijk is het als onderdeel van een groot buiten ontwikkeld in Engelse landschapsstijl. Nu is het niet alleen cultuurhistorisch, maar vooral qua natuurwaarde van belang. Er komen onder andere verschillende soorten vleermuizen, eekhoorns en uilensoorten voor. Het bos is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Er is eigenlijk weinig beleid voor en onderhoud in het bos geweest de afgelopen decennia en dat heeft een fijne wat verwilderde sfeer opgeleverd met veel natuur en wat minder 'park'. Ook zijn er in 2019 twee ringslangbroeihopen aangelegd, voorjaar 2020 gaan we kijken of er eierschalen te vinden zijn. Tijdens de Natuurwerkdag van 2019 gaan we de waterlopen weer schoonmaken, bomenopschot van acacias en amerklaanse vogelkers verwijderen waar ze onze aanplant bedreigen. Ook gaan we dit jaar wat beplanting en bollen binnen de Echomuur aanbrengen, dit is eigenlijk het enige stuk waar we de cultuurhistorie wat meer willen laten zien in het verder vrij natuurlijke bos. Binnen de Echomuur kan een mooie plek ontstaan waar ieder seizoen iets bloeit. Lekkere lunch!

Er wordt weer een lekkere lunch verzorgd in de voetbalkantine naast het bos. Het kan fysiek wat zwaarder en 'vies' werk zijn dus kleding die vies mag worden en (lies)laarzen komen goed van pas. Gereedschap en lieslaarzen zijn ter beschikking gesteld door Landschap Noord Holland. Een erg gezellige dag waar iedereen altijd voldaan op terugkijkt en waardoor we ons allemaal verbinden met het Echobos! Ouders zullen wel zelf hun kinderen moeten mobiliseren en begeleiden! Neem als het mogelijk is zelf een klein handschepje mee voor het bollenplanten, ook eigen schep en kruiwagen kan handig zijn! We hebben werkhandschoenen maar eigen handschoenen kunnen natuurlijk prettig zijn. Werkzaamheden

Hele gevarieerde werkzaamheden in het prachtige Echobos met zijn meertje, waterlopen, echomuur, bosweide en bosrandvegetatie.

Tijd

Van 10.00 u tot 15.30, 2 november 2019.

Er is werk voor

Maximaal 30 personen (25 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 14 plekken (9 volwassenen en 5 kinderen) over.

Locatie

Brink 29 Muiderberg, Noord-Holland.

We verzamelen bij

Ingang van het Echobos tegenover de Boskapel.

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Nog geen specifieke kinderactiviteiten, gewoon meehelpen met takken slepen, bollen planten en scheppen in de sloot. Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de locatieleider

Thijn Westermann thijnwestermann@zonnet.nl 06 45099811

of de provinciale coördinator

Peter Mol p.mol@landschapnoordholland.nl 088-0064483

De Facebook pagina 'Natuur in en om Muiderberg' kun je hier bezoeken.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page