top of page

Bericht

Burgeronderzoekers gezocht


Iedereen kan zich aanmelden als burgeronderzoeker voor de vijfde editie van het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’. Het gaat om hulp bij onderzoek naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes, grachten en kleine plassen.


Nederland heeft de slechtste waterkwaliteit van alle EU-lidstaten: vrijwel geen van onze grote wateren voldoet aan de Europese normen. En dan zijn er nog de kleine wateren, de haarvaten van ons watersysteem: de resultaten van vier jaar burgeronderzoek laten zien dat het ook daarmee heel slecht gesteld is. Als burgerwetenschapper kun je deze zomer weer in actie komen voor een betere waterkwaliteit door één tot vijf kleine wateren te meten. Deze wateren zijn erg belangrijk leefgebied van vogels, insecten, vissen en (water)planten. Burgeronderzoekers volgen eerst een korte training en kunnen dan overal aan de slag voor een watermeting.


Vang de watermonsters

De waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland wordt door bijna niemand structureel gemeten. Sinds 2019 bestaat daarom ‘Vang de Watermonsters’. In de afgelopen vier jaar is van meer dan 4400 kleine wateren door betrokken burgers enthousiast de waterkwaliteit in kaart gebracht. De gegevens die burgers verzamelen worden door onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW gecontroleerd, ze vullen ze aan en maken het onderzoeksrapport. "Helaas gaat het nog steeds niet goed met de kwaliteit van de kleine watertjes. Wij willen dit goed in de gaten houden. Vervolgens kunnen we gaan kijken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden, want dat is echt hard nodig", stelt Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu.


Citizen science

Als burgeronderzoeker voor het nieuwe onderzoek volg je tussen 22 mei en 4 juni een gratis training (live of online) die wordt gegeven door ecologen van het NIOO-KNAW. Hierna ontvang je onderzoeksmateriaal waarmee je de plantbedekking en waterhelderheid een score geeft, waterdieren zoekt en watermonsters neemt. Aanmelden kan via www.natuurenmilieu.nl/watermonsters. De resultaten van het onderzoek worden dit najaar naar buiten gebracht.


Kroos en troebel of helder

Uit het laatste burgeronderzoek in vennen, sloten, grachten en plassen bleek dat 80% van alle kleine wateren een matige tot slechte waterkwaliteit heeft. Dit is bijvoorbeeld te zien aan een drijflaag van kroos, of algen en troebel water. Slechts 20% van de gemeten wateren had een goede kwaliteit. Hierbij is het water helder, zijn er diverse onderwaterplanten, veel waterdieren, insectenlarven, vissen en is er een flauwe oever met een rijke begroeiing.


Aandacht hard nodig

Er zijn nog veel kleine wateren in Nederland waarvan de kwaliteit niet bekend is. Voor grote wateren zijn Europese richtlijnen vastgesteld. Als de waterkwaliteit blijft zoals nu, lukt het in Nederland niet om in uiterlijk 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Waterkwaliteit heeft hard aandacht nodig. Daarom wordt dit jaar voor de vijfde keer het burgeronderzoek Vang de Watermonsters georganiseerd. Ecoloog Lisette de Senerpont Domis van het NIOO: "Dankzij de gegevens die de burgerwetenschappers verzamelen, komen we nog meer te weten over de kleine wateren in ons land. We krijgen beter grip op hoe we waterkwaliteitsproblemen aan kunnen pakken. Alleen dan kunnen de planten en dieren in en rond het water herstellen".


Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page