top of page

Artikel

Gemeenschappelijke tuinderij in Naarden


De voedseltransitie versnellen. Dat is in het kort gezegd waar kwartiermaker Katharina Prause van Samen Sneller Duurzaam druk mee is in Gooise Meren. De Bussumse wil dat we ook hier op een andere, duurzame manier voedsel produceren én consumeren. Haar droom? Lokaal voedsel beschikbaar maken binnen de gemeente. En het lijkt erop dat dit binnenkort ook echt gaat gebeuren met een grote, gemeenschappelijke tuinderij.

Op dit moment is Katharina erg druk met het verkrijgen van enkele groene weilanden in de Overscheense/Keverdijkse polder in Naarden. Daar moet de droom gerealiseerd worden. Ze wil stadslandbouw realiseren en het lokaal verbouwen van voedsel stimuleren. Prause vertelt waar ze nu concreet mee bezig is: "We werken binnen de werkgroep lokaal voedsel van Samen Sneller Duurzaam aan plannen voor een grote, gemeenschappelijke tuinderij en voedselbossen waar voedsel verbouwd kan worden. We doen dat op een manier waarbij we inwoners en boeren samenbrengen en laten samenwerken".

Katharina Prause

Lokaal voedsel verbouwen

Binnen de werkgroep ligt al langer de wens om echt aan de slag te gaan met verbouwen van lokaal voedsel. Aan ideeën geen gebrek, want plannen voor een voedselbos, herenboerderij of natte teelt worden allemaal bekeken. "De uitdaging is om met een concreet plan aan de slag te gaan. En dat lijkt er nu echt van te komen. We zetten in op co-creatie waarbij inwoners die met lokaal voedsel aan de slag willen samen optrekken met boeren uit de omgeving. Vanuit gezamenlijkheid willen we elkaars initiatieven versterken", klinkt het. Het eerste plan is een grote, professionele tuinderij die vanuit het gemeenschapsperspectief wordt gestart. Hiervoor denkt de werkgroep na over het aankopen van zowel gronden van particulieren als van de provincie. "Nu zie je allemaal weilanden waar koeien, schapen en geiten op lopen. Dat is straks heel anders. Dan krijgen we een meer divers landschap waarop verschillende gewassen worden geteeld. Ook komt er meer biodiversiteit doordat er verschillende gewassen geteeld worden, meer bloemen, bomen en hagen komen die goed zijn voor het ecosysteem. We willen de scheiding van landbouw en natuur doorbreken en meer in harmonie brengen".

Boeren kunnen innoveren en experimenteren

De boeren waarmee Katharina en de werkgroep hebben gesproken zijn positief gestemd over de plannen. "Veel boeren geven aan dat ze steeds minder ruimte hebben om te innoveren of te experimenteren binnen hun bedrijf door de groei in de woningbouw. Wanneer wij straks grond beschikbaar hebben, dan kunnen boeren bijvoorbeeld aan de slag met het produceren van hun eigen veevoer. Bijvoorbeeld voor het telen van krachtvoer voor de dieren".

"We denken aan het oprichten van een coöperatie die de grond aankoopt en teruggeeft aan de boer. Het doel is om het samen te doen en elkaar te helpen en versterken. Ook het verkopen van het lokale voedsel -bijvoorbeeld voedselpakketten uit de tuinderij- willen we oppakken zodat we veel inwoners kunnen bereiken. Het eerste plan omvat 32 hectare grond om diverse plannen te realiseren en de eerste stappen lijken binnenkort rond te komen. En omdat we ook in gesprek zijn met particulieren kan het geboed nog een stuk groter worden. We hopen erop in het nieuwe jaar de grond klaar te kunnen maken voor de tuinderij. Daar komt ook een afhaalpunt, zodat iedereen kan genieten van lokaal geteeld voedsel".

Populair concept in de regio

De werkgroep lokaal voedsel is nog op zoek naar inwoners die willen helpen en ondersteunen. "We weten dat de wachtlijsten bij veel volkstuinen groot zijn. Ook in Hilversum en Weesp is een soortgelijk concept opgezet dat erg populair is. Daarom denken we echt dat het ook in Naarden en omgeving een succes gaat worden. Uiteindelijk willen we mensen vragen een oogstaandeel te kopen en daarmee zijn ze dan lid van de coöperatie. Tegen een wekelijks bedrag kan je je voedselpakket ophalen. Ook geef je commitment voor een jaar af zodat de boer zeker is van een eerlijk inkomen. Een tuinder zal de tuinderij beheren en de leden die helpen met de werkzaamheden. Zo doe je het echt samen en vorm je een community".


Wil je hier meer over weten of je aansluiten bij de werkgroep lokaal voedsel? Laat het dan weten via de mail.

Cartoon: Geert Gratama

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page