top of page

Artikel

God in de supermarkt


Huh?! Dat was de eerste gedachte die opkwam toen Jacomette de Blois van werkgroep de Groene Golf vertelde dat dit het onderwerp is van de thema-avond op 22 mei in de Wilhelminakerk in Bussum.


Maar eigenlijk is het heel logisch als je beseft dat in de Bijbel en Koran staat dat je zorg moet dragen voor de aarde en alles wat leeft. Daar valt natuurlijk ook een bewuste keuze in de supermarkt onder. Onze aarde is volgens de Kerk aan ons gegeven door God en daar moeten wij goed voor zorgen. In de Koran is het Arabisch woord voor aardbewoner Khalifa (خلِيفةً). Een prachtig woord met verschillende betekenissen waaronder vertegenwoordiger en beheerder; wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze planeet.

Hoe bijzonder dat juist ook het goed zorgen voor onze aarde verschillende geloofsovertuigingen verbindt. In Nederland bestaat de Groene Kerken, een netwerk voor en door geloofsgemeenschappen die actief aan de slag zijn gegaan of willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.


Datatracker in orgel

De werkgroep de Groene Golf bestaat uit gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bussum (PG) waar de Spieghelkerk, Wilhelminakerk en de geloofsgemeenschap Sion onder vallen. De werkgroep is al een aantal jaar bezig en sinds november 2022 een officiële werkgroep van PG. Ook is er een uitwisseling van kennis en ervaring tussen de aangesloten kerken.


De Groene Golf heeft al een mooie energiebesparing uitgevoerd in de Wilhelminakerk door alle lampen die veilig bereikbaar zijn, door vrijwilligers te laten vervangen door LED lampen. Ze zijn teruggegaan van 2600W naar 400W! Ook zijn ze, met ondersteuning van de lokale energiecoöperatie Wattnu, bezig om een vergunning te krijgen om 250, deels zichtbare zonnepanelen te mogen plaatsen op haar kerkdaken. De temperatuur in de kerkzaal en het zalencomplex ligt ook onder een vergrootglas. Zomaar verlagen gaat niet omdat het orgel een bepaalde luchtvochtigheid nodig heeft om goed te functioneren. Het eerste kwartaal van dit jaar lag er een datatracker in het orgel die ieder uur de temperatuur en luchtvochtigheid meet waarmee de Wilhelminakerk kan analyseren wat het beste stookprofiel is.

Albert & Jacomette

Werkgroep de Groene Golf

Wij spraken met Jacomette de Blois en Albert Minekus, twee enthousiaste werkgroepleden van de Groene Golf. Albert: "Ik ben thuis sinds 2007 bezig met het verduurzamen van mijn huis. Ik ben techneut van oorsprong en vang onder andere regenwater op en heb zonnepanelen. Vanaf begin 2019 ben ik zachtjes aan begonnen bij de voormalige Verlosserskerk om daar automatische lichtschakelaars aan te brengen. Ook ben ik met de koster gaan kijken hoe we meer fairtrade kunnen inkopen, zoals suiker en koffie en hebben we het binnen de werkgroep over het al dan niet overstappen op een warmtepomp".


Albert: "Tot onze predikant van de geloofsgemeenschap Sion in 2019 een Klimaatdienst hield, was er eigenlijk weinig animo vanuit de kerk. Hieruit onze werkgroep de Groene Golf voortgekomen, bestaande uit acht kerkleden met ieder een expertise en aandachtsveld".


Albert is sinds een jaar of vier ook energiecoach bij Wattnu. "Ik zag een oproep van ze in de krant staan en dacht dat dat helemaal niet uitkomt qua tijd maar als ik het nu niet doe, doe ik het nooit. Doordat ik nu druk ben met het verduurzamen van de PG is dat wat meer op de achtergrond gekomen en dat vinden ze prima. Ze weten mij te vinden, zoals vanochtend, als ze meer willen weten over hergebruik grijs water en regenopvang".

Er valt veel winst te halen

Naast haar vrijwilligerswerk voor de Wilhelminakerk werkt Jacomette als predikant bij verpleegtehuis de Antoniushof in Bussum, onderdeel van Zorggroep Vivium. Een grote organisatie met meer dan twintig locaties en bijna drieduizend medewerkers. "Ik probeer van binnenuit onze organisatie te veranderen. Ik was vorig jaar dertig jaar in dienst en heb toen aan de Raad van Bestuur, directeur en direct leidinggevenden een brief geschreven met dank aan heel veel maar met één minpunt. Waarom hoor en zie ik niets over verduurzaming binnen Vivium? Dat hebben ze toch goed opgepakt". Sindsdien hebben we geen wegwerpbekers meer maar mokken en één dag per week wordt een geen vlees meer gegeten".


"In de ouderenzorg is er over het algemeen nog weinig aandacht voor duurzaamheid. In grotere ziekenhuizen heb je groene teams en artsen. Onze dochter is coördinator duurzaamheid in een ziekenhuis, valt direct onder de Raad van Bestuur en kan dus echt impact maken. In Vivium is nog zoveel winst te behalen. Wij werken met ouderen en zij weten nog wat het is om goed met je spullen om te gaan. Uit schaarste. In twee hooguit drie generaties is zoveel veranderd".


Teruggaan naar de eenvoud

Jacomette: "We merken dat onze stukken in ons kerkblad 'Onderweg' door sommigen als te kritisch worden beschouwd, bijvoorbeeld over het vanzelfsprekende vele vliegen. Maar de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel gaat over teruggaan naar de eenvoud. We hebben de aarde niet gekregen om uit te buiten en alsmaar economisch te groeien maar als een geschenk dat je deelt met alles wat leeft". Albert: "Ik probeer altijd met een brede glimlach mensen te overtuigen als ze zeggen waarom ze op latere leeftijd nog aan zonnepanelen moeten beginnen. Ik zeg dan zoiets van dat je in de aarde investeert en in de toekomst van je kleinkinderen en vele generaties daarna. Dus waarom niet". In Nederland kun je je overigens aansluiten bij Grootouders voor het Klimaat.


Jacomette: "We staan sowieso open voor mensen buiten de kerk, andere kerken en religies. De urgentie om te verduurzamen voor onze aarde en komende generaties is enorm en we hebben elkaar heel hard nodig".


Kerken worden de nieuwe cultuurhuizen

De Algemene Kerkenraad Bussum, verantwoordelijk voor het beleid van de PG gaat zich ook via de werkgroep meer richten op de sociale en culturele relevantie van de aangesloten kerken. Dit doet zij naast het onderwerp duurzaamheid ook door een cultureel jaarprogramma op te tuigen waarin de PG kerken zich presenteren als community's en cultuurhuizen. Je moet dan denken aan debatavonden door en voor jongeren of een workshop nieuwe rituelen. Wil je hierover meedenken? Stuur dan een mail naar groenegolf@pgbussum.nl

Oproep

De PG heeft behoefte aan een vrijwilliger die de PR en marketing gaat doen van haar activiteiten. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar groenegolf@pgbussum.nl

Via dit mailadres kun je ook in contact komen met de werkgroepleden. Binnenlopen bij de Wilhelminakerk op het Wilhelminaplantsoen 14 in Bussum kan ook, Albert is er bijna dagelijks te vinden.

Commentaires


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page