top of page

Artikel

Kwartiermakers kijken vooruit naar 2024


De 3 kwartiermakers van Samen Sneller Duurzaam staan naast elkaar op de Bussumse hei

De kwartiermakers van onze beweging kijken terug op het afgelopen jaar en vooral vooruit naar komend jaar. Wat hebben ze al in gang gezet en wat kunnen we van deze betrokken inwoners verwachten op het gebied van duurzaamheid? We vragen het aan Alje Kuiper, Katharina Prause en Kees Hogenbirk


Katharina is er met recht trots op dat ze de voedseltransitie het afgelopen jaar bij de gemeente op de kaart heeft gezet. “Je merkt dat de urgentie nu echt wordt gevoeld. Het is tijd om als samenleving alle bedrijven, organisaties, bestaande initiatieven en ideeën aan elkaar te verbinden en door te pakken. Ze legt uit dat het groene licht er nu is om met elkaar een visie te maken met bijbehorende concrete acties. “Er heeft een bijzonder dialoog reeds plaats gevonden tussen boeren en ambtenaren om gezamenlijk over gebiedswaarden en samenwerken te spreken. Een mooi startpunt om op door te bouwen over hoe gezamenlijk hieraan gewerkt kan worden.”


Urgentie 

Alje Kuiper, kwartiermaker circulaire economie: “Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat veel bedrijven in Gooise Meren ook profijt kunnen hebben van duurzame toepassingen. We hebben zo’n 30 bedrijven bezocht en we merkten dat de kennis over circulaire economie nog beperkt is. Wanneer we aan de praat raken, dan krijgen we de bedrijven enthousiast omdat ze dan de mogelijkheden en de kansen zien die er wel degelijk zijn.”  


Vanuit onze beweging worden de bedrijven heel eenvoudig aan de hand genomen door onze circulaire coach, met een bezoek en een gratis circulaire scan. Alje legt uit wat dat betekent: “Aan de hand van een gespreksmethodiek kunnen we snel diverse onderwerpen doorlopen. Dat geeft inzicht over wat circulariteit precies is en ook wat dat voor jouw bedrijf concreet kan betekenen. Komend jaar hopen we zo 100 bedrijven te bezoeken en adviseren.” De kwartiermaker mikt vooral mkb-bedrijven met 2 tot 50 medewerkers. “Of je nu een adviesbureau, webshop, productiebedrijf hebt of een cateringbedrijf, dat maakt niet uit. We helpen iedereen graag duurzamer te worden.”  


Mini-masters nieuwe bedrijfskunde

Het komend jaar starten mini-masters om kennis te faciliteren. Dat is een opleidingsprogramma speciaal voor ondernemers, waarmee snel de in- en outs van nieuwe duurzame technieken worden behandeld. Kwartiermaker Kees: "Voor de bouwsector gaat het om kennis van nieuwe bouwmaterialen, hoe je duurzaam kan aanbesteden, welke subsidies je kan aanvragen en veel meer. Een soort spoedcursus nieuwe bedrijfskunde.” 


Innovatie stimuleren 

Alje ziet voor het komend jaar veel kansen. “We gebruiken een Europees fonds voor het stimuleren van circulaire bedrijvigheid en innovatie. Want als je iets nieuws wil opzetten, dan kost dat vaak geld omdat je niet direct goed kunt concurreren met de oude, lineaire economie. Wij helpen bedrijven daarbij. Zo zijn we bezig met de uitrol van de circulaire badkamer waarbij bio-based en secundaire materialen worden gebruikt. We brengen allerlei individuele bedrijven samen -zoals in dit geval de woningbouw en leveranciers- waardoor we echt kunnen opschalen. Het eerste resultaat is er al: we gaan 150 circulaire badkamers in sociale huurwoningen realiseren.” Kees vertelt dat het echt de wens is om dit soort initiatieven meer op te schalen zodat bedrijven circulariteit kunnen toepassen in hun business. “Denk hierbij aan het helpen bij circulair aanbesteden en het vragen van nieuwe dingen aan de markt. Als we het samen doen met gemeente en ondernemers, dan wordt het echt wat!", klinkt het enthousiast.”


Een groene ontmoetingsplek voor iedereen

Dat er nu echt mooie projecten van de grond komen, dat ziet ook Katharina als het gaat om de voedseltransitie. “We willen graag in iedere stad- of dorpskern een pluktuin waar ook de verbinding met scholen gelegd kan worden. Een nieuw soort ontmoetingsplek voor iedereen. Het doel is om de lokale voedselvoorziening toegankelijker te maken door allerlei initiatieven. Maar ook om bedrijven en organisaties te versterken. Waar ik van droom is een centrum waar allerlei voedselambachten samenkomen. We hebben natuurlijk al mooie initiatieven en bedrijven zoals De Groenteclub, Vers van 't Land en Taste Before You Waste. Daar willen we willen initiatieven versterken en verbinden, nieuwe partnerschappen aanjagen en nieuwe initiatieven mogelijk maken.” 


Wensen 

Kees wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor Samen Sneller Duurzaam. “Ik ben ontzettend trots op alle mensen die meehelpen met al die verschillende opgaven die voor ons liggen.” De kwartiermakers hopen dat nog meer inwoners enthousiast willen aanhaken bij onze beweging. “We nodigen iedereen uit om met ons mee te praten over een groene, duurzamere lokale samenleving. Breng je ideeën voor de voedseltransitie in op 15 februari en 19 maart en meld je als je een bedrijf hebt en een circulaire scan wil laten doen. We doen het graag samen.”


Wandelen met Kees; minder moeten, minder stress en meer doen waar je echt zin in voelt

Komend jaar wil Kees Hogenbirk met inwoners aan de slag om te werken aan welzijn en gezondheid. Aandacht voor je eigen welzijn gaat hand in hand met aandacht voor het welzijn van je eigen omgeving en milieu. Kees is enthousiast over de zogenoemde 'Blue Zones'. Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld veel ouder worden en meer welzijn ervaren.

 

Kenmerken van de Blue Zone bewoners zijn: meer elke dag buiten in de natuur, bewegen, gezonder eten, meer met familie en vrienden doen, minder moeten, minder stress en meer doen waar je echt zin in voelt. Kees is zelf bezig een beetje 'blue' te worden en doet een oproep aan inwoners die dit ook interessant vinden.

 

Zijn eerste idee is om te beginnen met meer bewegen en wandelen. En tegelijkertijd de mensen die willen meelopen, laten zien wat er allemaal al in Gooise Meren aan groen en blauw gebeurt. Zo snijdt het mes aan drie kanten: lekker bewegen, heel gezellig samenzijn en kennis maken met bestaande en nieuwe initiatieven! Mail Kees.

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page