top of page

Artikel

Verduurzamen bedrijventerreinen


Afgelopen donderdag is de zonne-installatie op het dak van de gemeentewerf in Naarden officieel geopend door de gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland en wethouder Duurzaamheid Gooise Meren Barbara Boudewijnse.


Het is de eerste zonne-installatie die gerealiseerd is met een speciale duurzaamheidssubsidie van de provincie Noord-Holland. Met deze zogenaamde HIRB+ subsidie wil de provincie de verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. En dat is gelukt op de gemeentewerf in Naarden!


Gezamenlijke investering 17 inwoners

De gemeente Gooise Meren heeft ‘om niet’ het dak van de Gemeentewerf Naarden ter beschikking gesteld en 17 bewoners hebben gezamenlijk geïnvesteerd om 214 zonnepanelen te installeren, die naar verwachting 66.600 kWh vermogen opwekken. Daarbij is voor het eerst ook gebruik gemaakt van het Realisatiefonds Energie Samen.


Eind vorig jaar zijn de voorbereidingen begonnen. Drie organisaties op bedrijvenpark Gooimeer gaan tezamen 650.000 euro investeren in 8 duurzaamheidsprojecten en hebben onder coördinatie van de lokale energiecoöperatie Wattnu voor 85.000 euro subsidie aangevraagd én gekregen bij de provincie. De projecten bestaan uit het installeren van zonnepanelen, aanbrengen van dakisolatie en LED-verlichting tot het realiseren van een DC-snellaadstation.


1000-daken project

In het kader van de energietransitie zet gemeente Gooise Meren vol in op ‘zon op dak’. Daar zijn heel wat vierkante kilometers dak voor nodig! En die hebben we ook: denk aan zonnepanelen op bedrijven, zorginstellingen, gemeentepanden, scholen, sportcomplexen, VVE’s en woningbouwcorporaties.


Samenwerking met FIN

De gemeente Gooise Meren en Wattnu hebben in 2021 gezamenlijk en in nauwe samenwerking met bedrijvenvereniging voor de Gooise Meren FIN, het 1000-daken project gestart om eigenaren van grote daken te stimuleren en te ontzorgen hun daken in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. De pijplijn begint zich inmiddels behoorlijk te vullen en project Gemeentewerf Naarden is een van de eerste concrete resultaten.


Wattnu heeft binnen de gemeente ruim 1000 daken met een oppervlakte van minimaal 250 m2 in kaart gebracht. Veel van deze daken worden nog niet gebruikt voor het opwekken van energie. De aanschaf van zonnepanelen voor een groot dak kan een ingewikkeld proces zijn. Wattnu heeft daarom een 1000-daken projectteam opgezet om eigenaren stap voor stap te ondersteunen. Zij krijgen gratis een persoonlijk advies door middel van een dakscan inclusief een dakschouw. Niet elk dak is namelijk geschikt voor zonnepanelen, maar 85% is dat wel of kan met kleine aanpassingen geschikt gemaakt worden. Ook is er hulp bij de aanvraag van offertes en subsidies.


Miel Janssen, voorzitter van Wattnu: "Een ondernemer kan zelf eigenaar worden van de zonnestroominstallatie, maar kan het dak ook (gedeeltelijk) ter beschikking stellen aan Wattnu die de installatie middels bewonersparticipatie realiseert en beheert. Het uiteindelijke doel is de mogelijkheden die er zijn om daken in te zetten voor het opwekken van duurzame energie maximaal te benutten".


Informatie en aanmelden

Eigenaren van grote daken kunnen zich voor een kosteloos vooronderzoek aanmelden via Wattnu. Heb je vragen, dan kun je het projectteam mailen op: 1000daken@wattnu.org.


Foto: Bob Awick.

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page