top of page

Artikel

Zonnegeluidswal Naarderwoonbos


Bewonersavond zonnegeluidswal in april 2019. Foto: Bussums Nieuws.

Inwoners van het Naarderwoonbos ervaren al jaren toenemende overlast van geluid en fijnstof van de naastgelegen A1. Een zonnegeluidswal, langs de snelweg is als bewonersinitiatief van het Naarderwoonbos bij de gemeente aangedragen en sinds maart 2021 omarmd door de gemeente en lokale politie partijen.


Het stuk A1 waar het om gaat staat op de planning van Rijkswaterstaat om te worden aangepakt omdat het vele autoverkeer teveel lawaai veroorzaakt. In principe een mooi moment om een zonnegeluidswal te combineren met de aanpak van het stuk snelweg. Rijkswaterstaat dacht aan een 'gewoon' geluidsscherm en stiller asfalt, maar de gemeente Gooise Meren wil het plan voor de zonnegeluidswal verder onderzoeken. Onderdeel daarvan is een gesprek met omwonenden en belanghebbenden. Wat zijn de voor- en nadelen van een zonnegeluidswal op deze plek? Wie ondervindt de gevolgen? Welke aandachtspunten zijn er? Wordt er iets over het hoofd gezien?

Foto: buurtplatform KTV.

KLEINE 600 HUISHOUDENS VOORZIEN VAN STROOM

Eén van de ideeën is het aanbrengen een aarden wal van 10 meter hoog en 1 kilometer lang met daarop 5353 zonnepanelen die stroom opwekt voor een kleine 600 huishoudens. Niet alleen het Naarderwoonbos ervaart veel geluidoverlast, ook buurtplatform KTV Naarden roert zich. In het Naarderwoonbos, Muiden en Muiderberg zijn, op kosten van de gemeente, geluidshinder metingen A1 uitgevoerd. De KTV wijken zijn niet meegenomen in de metingen terwijl ook zij dagelijks geluidshinder ervaren van de A1, zeker bij nat weer en noordelijke wind.


Buurtplatform KTV maakt zich zorgen over de beoogde zonnegeluidswal. De harde panelen zullen, in plaats van het geluid te absorberen zoals een normaal geluidsscherm of -wal doet, het verkeersgeluid gaan reflecteren, over de vlakke weilanden richting de wijken Keverdijk en Thijssepark.


WEBINAR ZONNEGELUIDSWAL 17 FEBRUARI

Op 17 februari aanstaande organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het project Zonnegeluidswal Naarderwoonbos. De bijeenkomst wordt online gehouden in de vorm van een webinar. Ook Rijkswaterstaat neemt deel en zal vertellen over het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) voor dit deel van de A1. Een lid van de bewonersgroep geeft uitleg over het initiatief en tot slot zet de projectleider de voordelen en consequenties van het project op een rij. Ook toont hij een impressie van hoe de zonnegeluidswal eruit kan komen te zien.


Tijdens het webinar kun je via het scherm vragen stellen en opmerkingen geven. Deze worden tijdens het webinar besproken met de partijen die aan tafel zitten. De antwoorden op de gestelde vragen worden ook verwerkt op de projectpagina van de gemeente. Hier is alle informatie over het project te vinden.


AANMELDEN

Het webinar begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Aanmelden kan hier. Het webinar wordt opgenomen en kan tot twee weken na de uitzending worden teruggekeken.

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page