top of page

Artikel

Op weg naar een afvalloze samenleving met Marc Maassen


Marc Maasen.

Ik heb Marc anderhalf jaar geleden ontmoet bij het GAD kantoor in Naarden. Ik was toen, als initiatiefnemer van het ‘Gooise Meren Coöperatief’ op zoek naar mogelijkheden om samen met het GAD afvalproducten te recyclen tot nieuwe producten. Marc Maassen was toen mede verantwoordelijk voor het nieuwe beleid van het GAD om de beweging voort te zetten ‘Van Afval naar Grondstof’. Marc bleek een gedreven man te zijn met een duidelijke visie voor de toekomst: ons lineaire economische wegwerpmodel moet en kan anders. Kortom Marc en ik hebben een duidelijke klik. Ook denkt Marc mee tijdens ons tweedaags werkatelier ‘Samen Sneller Duurzaam’.

Marc, wat voor werk doe je?

“Ik ben programma coördinator Milieu en Duurzaamheid bij de regio Gooi en Vechtstreek, coördineer tal van duurzaamheidszaken voor de zeven gemeenten en leg verbinding met MRA (metropoolregio Amsterdam), VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Provincie. Vanuit die rol ben ik ook de secretaris van de (bestuurlijke) stuurgroep Milieu en Duurzaamheid (waar namens Gooise Meren onze wethouder Gerben Struik in zit). Ook ben ik de schakel tussen de (uitvoeringsdienst) GAD en sturing (beleid) binnen de regio”

Kees: “wat goed om te horen dat het GAD structurele verbindingen legt, niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal en nationaal niveau. De energietransitie en Grondstoftransitie lijkt nu echt serieus opgepakt te worden!”

Wat vraagt momenteel jouw meeste aandacht in relatie tot afvalloos?

Marc: “Om afvalloos te raken moeten we een nieuwe mindset ontwikkelen. Niet alleen inwoners, maar ook bedrijven, ambtenaren et cetera. Van lineaire economie naar circulair. Dit betekent veel bewuster omgaan met producten maken, gebruiken en hergebruiken. Ik ben veel bezig met dit verhaal waar mogelijk neer te leggen. Inwoners lopen hier voorop, en leveren al een grote inspanning/ doen goed mee door veel afval te scheiden. Bij bedrijven en gemeenten kan dit (soms) veel beter. Het begrip ‘circulaire economie’ helpt hier goed bij. Grondstoffen die je verbrandt of kwijtraakt komen nooit meer terug en dit gebeurt helaas nog op grote schaal. Dit afgezet tegen een groeiende wereldbevolking gaat tot schaarste leiden, wat niet nodig is als we alles hergebruiken. Maar afval scheiden is niet genoeg, de stoffen/ materialen en afgedankte producten kunnen langer in de keten blijven (repair et cetera) en moeten ook hoogwaardig(er) worden verwerkt. Preventie is echter niet altijd nodig, als het ‘afval’ maar weer optimaal in de kringloop terug komt en zoveel mogelijk delen. Goed nabuurschap zijn we een beetje kwijtgeraakt.”

Kees: “Het lijkt of we nog steeds bezig zijn met het bewustwordingsproces, maar gelukkig helpen de harde doelen die Nederland gesteld heeft: 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050!”

Wat is jouw persoonlijke drive en motivatie?

Marc: “Natuur, milieu en daarmee samenhangend het hebben van een toekomstperspectief voor iedereen is voor mij een intrinsieke drijfveer. Naast de circulaire economie zet ik me vanuit dezelfde drive in voor de energietransitie. Hetzelfde bewustzijn/ mindset is hier nodig om verstandig met de bronnen op aarde om te gaan. Ik vind het vooral ook leuk!

Wat zijn de meest interessant afvalloze voorbeelden in de gemeente/regio?

Marc: ”Er zijn veel voorbeelden. Wat mij aanspreek zijn gezinnen die vrijwel geen afval meer produceren door goed/slim in te kopen, alle afval te scheiden et cetera. Nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld doppen van petflessen gebruiken in 3d printers, of biocomposiet (bijvoorbeeld van grasvezels) gebruiken voor bebording/ bewegwijzering; de jaarlijkse taxus inzameling om een medicijn ter bestrijding van kanker te maken, maar ook lokale 2e hands kleding initiatieven, repaircafe’s et cetera zijn mooie ontwikkelingen. Wat ik ook leuk vind, is dat er serieus wordt nagedacht in gemeenten om ook binnen de gemeente en op straat afval als grondstof te gaan zien”.

Is er een speerpunt of grondstof waar de regio zich momenteel specifiek op richt?

Marc: “Ja, we hebben een speerpunt op textiel, ICT/apparatuur en groenafval. Met name textiel als grondstof is een interessante, want er is veel van aanwezig en het biedt lokaal kansen voor werkgelegenheid en innovatie. Hoe meer we de waardeketen lokaal invullen des te meer levert het op. Zo kunnen we onderzoeken of we van oude textiel nieuwe textielvezels kunnen gaan maken en verder nog hoe we van die nieuwe/oude vezels nieuwe producten kunnen ontwerpen en maken”.

Wat is jouw advies aan het werkatelier ‘Samen Sneller Duurzaam’ om het initiatief van afvalloze samenleving de meeste kans van slagen te maken?

Marc: “Breng enthousiaste inwoners, initiatieven en bedrijven bij elkaar. Geef als overheden ruimte (zowel regelgeving als daadwerkelijk ruimte) aan inwoners en bedrijven om te experimenteren. Stimuleer het delen/ repareren en hergebruiken en maken van nieuw uit oud. Stel zo mogelijk lokale producten en materialen ter beschikking. Zorg dat meerwaarde door inwoners gecreëerd wordt beloond. Beloon bijvoorbeeld inwoners van een schone afvalloze wijk of een initiatief met actief jongeren betrekken zoals bijvoorbeeld met het upgraden ICT/ oude computers e.d. Zorg dat je lokaal optimaal de vrijkomende grondstoffen bewaard, waarna deze uiteindelijk hoogwaardig kunnen worden gerecycled.

Ook deel uitmaken van een afvalloze samenleving. Kijk hier voor meer info en doe mee!

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page