top of page

Artikel

Weeg bij iedere beleidsbeslissing of ingreep gevolgen voor biodiversiteit mee!


Vol verve is Thijn Westermann, namens de werkgroep Biodiversiteit en Stichting Groen Muiderberg, opgekomen voor de biodiversiteit binnen Gooise Meren. Op de politieke avond over de 'Visie Buitenruimte Gooise Meren' gisteravond sprak ze de raad toe. Thijn: "Er zou minder nadruk op comfort, gemak, recreatie en verblijf voor de mens in de openbare ruimte mogen liggen. De gebruikers wat minder in de hoofdrol! De gemeente Gooise Meren wil graag duurzaam zijn/worden en daaronder valt wat ons betreft ook zeker een zorgvuldiger en meer op de toekomst gerichte omgang met haar natuurlijke omgeving. De noodzaak is hoog en we zouden allemaal zo langzamerhand wat van onze vrijheid en keuzemogelijkheden moeten inperken om een klimaatbestendig land, gemeente, stad, dorp, wijk, en huishouden te worden".

Thijn: "Het groen staat in de Visie buitenruimte Gooise Meren' wel erg ten dienste van de mens; wij zouden juist willen pleiten voor het zwaarder laten wegen van de gevolgen voor natuur, milieu en toenemende inzichten over het belang van een rijke biodiversiteit bij alle beslissingen betreffende de openbare ruimte. Daarnaast moeten er ook stilte en rustplekken zijn voor de natuur en voor de mensen die daar bij gedijen". Een paar punten wil ik even noemen:

 • Er is een ecologische waardenrapport van Alterra verschenen over Crailo, dat zou gewoon integraal als leidraad voor de ontwikkelingen daar moeten gaan gelden en idealiter zou een heel college en raad zich daar unaniem voor in moeten zetten

 • Een enorme gemiste kans dat op het KNSF terrein niet veel meer randvoorwaarden zijn gesteld, dat de volkstuinen daar zijn verdwenen, er nog steeds dreiging is van een veel te grote jachthaven in of aan de rand van en natura 2000 gebied.

 • Het maaibeheer zou het liefs in eigen beheer moeten plaatsvinden, op zicht en niet op agendaplanning. Ook zou de gemeente wellicht samen met de werkgroep Biodiversiteit een rol kunnen spelen bij het creëren van meer bewustwording over ecologisch beheerde bermen en de wilde bijen en insecten problematiek

 • Snippergroen; er zijn de afgelopen jaren een aantal stukken openbaar groen verkocht aan bewoners, wat ons betreft een achteruitgang van de beleving van openheid en geen goede ontwikkeling.

 • Bomenbeleid/ waardevolle bomenplan; daar spreken wij onze grote zorg over uit. Er zijn ongelofelijk veel bomen in Bussum verdwenen sinds de invoering daar en er is totaal geen zicht op aantallen en soorten. Mogelijk gaat dit ook in Muiden en Muiderberg gebeuren. Ik ga hier nog over inspreken als dit plan besproken wordt en we hebben ook al onze zorg duidelijk kenbaar gemaakt bij beleidsambtenaren

 • De bomenlijst die gebruikt wordt bij de herplantplicht zou eigenlijk alleen inheemse soorten liefst van autochtone afkomst moeten bevatten en liefst gericht op een goede aanvulling voor de situatie ter plaatse.

 • Natuurinclusief bouwen voor soorten als huiszwaluwen, vleermuizen, wilde bijen en mussen zou de maatstaf moeten worden, bomen zouden zoveel mogelijk moeten blijven staan bij bouwprojecten.

 • Protocollen voor aannemers, ontwikkelaars maar ook gemeente zelf, met welk materieel rijdt men wel of niet in de natuur of over de Brink in Muiderberg.

 • Er zou gekeken moeten worden naar vleermuisvriendelijke straatverlichting.

 • Moet waterrecreatie wel versterkt worden?... Het is overal al zo vol en druk, we zijn al een overloopgebied van Amsterdam en Almere aan het worden, waarom nog meer stimuleren, het gaat al snel genoeg!

 • Er wordt al teveel gekitesurft in natura 2000 gebied bij Muiderberg.- Er zijn daar plannen voor een jongerenhangplek in EHS gebied tussen de uilen en vleermuizen.

 • Er is al een hockeyclub die wil uitbreiden in een natuurgebied. Een andere heeft plannen om uit te breiden aan de rand van een ander natuurgebied."

"Laten we er voor zorgen dat Gooise Meren niet een lege groene huls wordt maar dat de gevolgen voor de biodiversiteit bij iedere beleidsbeslissing of ingreep serieus meegewogen gaan worden. Hier is nog veel bewustwording bij inwoners, beleidsmakers en politici nodig. De Samen Sneller Duurzaam beweging waar onze werkgroep deel van uitmaakt zou niet als een soort parallel universum gezien moeten worden waarmee de gemeente haar vakjes duurzaam en groen af vinkt. Maar echt ingebed moeten worden in het beleid. De Visie Buitenruimte benoemt een aantal punten maar wat ons betreft nog te vrijblijvend. Als we bijvoorbeeld weten dat alle bermen in Nederland minstens 2% van het totaal oppervlak zijn. En natuurgebieden maar 4% En dat minstens de helft van alle planten in bermen voor kan komen en daarbij dus ook insecten die de laatste tijd zo in het nieuws zijn. Dan weten we dat we bermen als mini ecologische verbindingszones zouden kunnen zien en ons maaibeleid daarop aanpassen. Dat brengt kosten met zich mee maar op de langere termijn zal zich dat zichtbaar en onzichtbaar uitbetalen in fysieke en geestelijke gezondheid voor mens en natuur, het hele ecosysteem waar we deel van uitmaken."

"De werkgroep biodiversiteit dankt de gemeente voor de geboden mogelijkheden mee te denken over de invulling van deze visie. Als laatste wil ik u danken voor uw steun in onze (nog steeds voortdurende) strijd om het volkstuinencomplex in Muiderberg te behouden!"

In het aansluitende vragenuurtje van de raadsleden aan wethouder Marleen Sanderse waren Thijn en andere werkgroepleden van Samen Sneller Duurzaam ook aanwezig. Op de hoogte blijven en/of aansluiten bij de werkgroep 'biodiversiteit, natuur en landschap?' Kijk hier voor meer info. Iedereen met kennis en liefde voor onze natuur en landschap -filosofisch of praktisch- is welkom.

Op 22 maart gaat het maandelijkse Duurzaamheidscafé over biodiversiteit en gezond lokaal voedsel. De details zijn nog niet bekend, houd onze pagina in de gaten en/of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page