top of page

Artikel

De Groene Verbinding in de KTV-wijk


Ons laatste café vond afgelopen vrijdag plaats in De Tweemaster, de Naardense school die zich mag verheugen op een nieuw en duurzaam gebouw in de nabije toekomst. Het café stond deze editie in het teken van duurzaamheid in de Keverdijk, het Thijssepark en Vierhoven (KTV). De avond begon met een Operatie Steenbreek; bezoekers die een tegel uit de tuin hadden meegenomen, konden deze bij aanvang van het café omruilen voor een biologisch, inheems plantje. Vervolgens waren er verschillende duurzame sprekers, doeners en denkers. De afwisseling van verschillende presentaties, persoonlijkheden en onderwerpen zorgden voor een fijne focus en energie in de gymzaal van het schoolgebouw.

Meest duurzame school van Nederland

De eerste spreker van de avond was Martin Braunstahl. Met drie verschillende petten op keek hij naar De Tweemaster; als vader van daar schoolgaande kinderen, als voorzitter van het schoolbestuur en als architect van het toekomstige duurzame schoolgebouw. Martijn hield een fijne en goed gestructureerde presentatie waarin hij het begrip duurzaamheid nog eens vanuit alle hoeken goed onder de loep nam. Hij beloofde de toekomstige school ook in die hoedanigheid te willen verduurzamen. Zo gaat het verduurzamen van het gebouw niet alleen over isoleren en het aanbrengen van zonnepanelen en/of warmtepompen, maar ook over het aanleggen van groene daken, groene speelpleinen, het terugbrengen van meer biodiversiteit, (regen-) watermanagement, het hergebruiken van oude materialen en technieken (zo nemen ze ook de onlangs aangebrachte lift weer mee naar het nieuwe gebouw), het slim kunnen schuiven met de grootte van ruimtes waardoor energiekosten laag gehouden kunnen worden én een duurzaam sociaal klimaat en – programmering. De lat ligt hoog. De Tweemaster heeft de ambitie om de meest duurzame school van Nederland worden.

Duurzame plannen buurtplatform KTV

De volgende spreker van de avond was buurtbewoner René Stofbergen. Als lid van de werkgroep duurzaamheid van het buurtplatform KTV informeerde hij de bewoners over het proces van collectieve verduurzaming van woningen in de KTV-wijk. Al lerende van het proces dat plaatsvindt bij RemCom en in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket wil René’s werkgroep samen met bewoners zoveel mogelijk woningen in de wijk verduurzamen. Op basis van vijf veel voorkomende woningtypes zullen binnenkort aanbevelingen worden gedaan over welke duurzame maatregelen het handigst en effectiefst zijn. Door vervolgens als collectief de materialen en technieken in te kopen kunnen er financieel gunstige overeenkomsten gemaakt worden met leveranciers en installateurs. Op 29 oktober presenteert de werkgroep de uitkomsten van de scan en hopen zij op zoveel mogelijk geïnteresseerde bewoners die hun huis (verder) willen verduurzamen. Ook deze avond vindt plaats in De Tweemaster.

Koken voor de buurt

Neeltje Veken was onze derde spreker van de avond. Neeltje organiseert regelmatig een avondje bij haar thuis, waarbij zij voor vijf buurtbewoners vegetarisch kookt. Door samen te eten kunnen bewoners elkaar ontmoeten en samen een gezellige en informatieve avond beleven. Het is goed voor de samenhorigheid. Ook vertelt zij over het plan om in de wijk kastjes te plaatsen waarin buurtbewoners met elkaar goederen kunnen uitwisselen. ‘Het komt zo vaak voor dat je iets in huis hebt waarvan je weet dat de houdbaarheidsdatum aan het verstrijken is en waarvan je weet dat je het niet gaat gebruiken. Op zo’n moment leg je het in het kastje’. Het is geven, nemen en ruilen. Meer informatie over deze kastjes vind je hier.

Werkgroep groen van buurtplatform KTV

Na de pauze riep Mariska Dam van het Buurtplatform KTV de aanwezige buurtbewoners op om zich aan te sluiten bij werkgroep ‘Groen’. Mariska was namelijk samen met Janneke op de fiets gesprongen en samen hadden ze een een groene wijkscan verricht. Daarbij waren zij tot de conclusie gekomen dat de wijk wel groen was, maar vooral bestond uit héél saai groen. De door hun gemaakte foto’s bewezen het maar al te meer. Nu, daar willen zij wat aan doen! Dus meer bollen de grond in en mooie planten neerzetten, waarmee ze tegelijkertijd de biodiversiteit vergroten en de wijk beter bestendig maken tegen de steeds groter wordende regenbuien. Iedereen mag meehelpen met o.a. het vergroenen van boomspiegels, het verzorgen van groen, het plaatsen en onderhouden van plantenbakken (en ‘hanging baskets’) in de winkelstraat. Een aantal buurtbewoners heeft zich aangemeld en zal de werkgroep Groen gaan ondersteunen.

Prikkelende stellingen

Het laatste onderdeel, voor de afsluitende borrel, was de uitvoering van een onderzoekstechniek van Deep Democracy, een zogenaamde ‘gesprek op voeten’-sessie onder begeleiding van Britta Bouma. Alle stoelen gingen aan de kant en de sessie begon met de prikkelende stelling ‘we pakken al onze kansen om onze wijk leuker, groener en fijner te maken’, waar je het dus mee eens/oneens kon zijn. Op deze manier krijg je veel verschillende input van bewoners en hoor je nu ook eens wat vaker de stem van de minderheid, die net zo interessant kan zijn. Het is een mooi middel, mede omdat er geen ruimte is voor discussie, slechts om te luisteren en er fysiek op te reageren door achter de stelling te gaan staan, of niet.

Een goede podcast over Deep Democracy beluister je hier.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page