top of page

Artikel

Planten houden zich niet aan landsgrenzen

Dit jaar, 2020, ben ik het derde jaar bezig met het kweken van wilde planten die het ook in de tuin prima doen en die daarmee helpen om allerlei dieren een voedselbron te bieden, ook in de tuinen. Aardig wat algemenere planten, een aantal wat minder algemene, een paar behoorlijk zeldzame en ook een paar heel bijzondere inheemse planten, die vrijwel uitgestorven zijn in ons land. Vooral die laatste soorten trekken de aandacht van Het Levend Archief waar we dan ook onderdeel van uitmaken.

Inheemse of uitheemse wilde planten? Het is maar de vraag wat inheems is. Planten houden zich niet aan landsgrenzen. De definitie inheems is aan herziening toe. Bij #HetLevendArchief is daartoe een voorzet gedaan door de zadenkwekers met een soort kringen stelsel waarbij je mag voorstellen dat daar planten groeien die van hier zijn. Of waren of zouden kunnen zijn. Zie onderstaande kaart.

Europees kringen stelsel planten.

En dan met kringen voor waar zaad verzameld kan worden wat als “inheems” beschouwd mag worden. A is de kernzone, B de kring waar je ongeveer kunt zeggen dat het “inheems” is, dus inclusief België! C is de kring waar veel verdwenen planten uit A en B nog voorkomen, waar dus zaad verzameld kan worden voor herstel van A en B en D is een beetje discutabele kring. Gaat dit te ver? of zou het toch iets meer naar het westen kunnen zodat Wales er ook binnenvalt? En de Alpen vallen hierbinnen. Is dat wel acceptabel? Ik vind het zelf wat ver gaan maar A, B en C zijn bruikbare cirkels om te veronderstellen dat hier planten groeien die overal zouden kunnen voorkomen of er in de nabije toekomst uit zichzelf zullen komen. Deze kaart zal zeker vernieuwd worden als de inzichten veranderen.

Wilde soorten

Zo zou je voor ieder land of streek dus zoiets kunnen bedenken. Daarbij zijn verwante wilde planten die in midden en Zuid Europa voorkomen ook van belang voor “inheemse” insecten. Omdat ze herkend worden. Wilde soorten zijn dus van groter belang dan inheemse alleen. Veel tuinplanten zijn vaak varianten op wilde en zolang ze geen dubbele bloemen hebben ook nuttig voor onze insecten. Alleen de soorten van oorsprong buiten Europa zijn vrijwel totaal nutteloos ondanks dat er wel eens een (wilde) bij, zweefvlieg of vlinder op land om nectar en stuifmeel te eten.

Maar ook zijn er verder weg soorten die direct familie zijn van planten binnen deze kring en die dan weliswaar als uitheems aangemerkt kunnen worden, maar die toch wel herkend worden door bijvoorbeeld bestuivers als wilde bijen, zweefvliegen, vlinders en roofinsecten (die laatste bestuiven ook!) Bij Kas&Co hou ik me vooral bezig met soorten binnen de kring en soms wat soorten daarbuiten als dat toevallig langs gebracht wordt. Vaak zijn dit dan tuinvarianten uit midden, zuid en noord Europa. Die mogen ook meedoen.

Er komt steeds meer vraag naar deze soorten in de regio. Daar werk ik zelf natuurlijk ook hard aan, maar de tijd hebben we mee. Er komt steeds meer aandacht voor wat we zelf kunnen doen. Actie Steenbreek, duurzaamheids- acties, eikenprocessierups problemen, aandacht voor verdwijnende wilde bijen en vlinders en steeds minder en zwakkere vogels…. het heeft allemaal te maken met een te kort aan echt wilde planten en een te veel aan exotische planten en bomen. Die worden niet herkend door de rest van de natuur.

Lokale verkoopplekken

Op verschillende plaatsen worden onze planten geleverd voor weinig geld. Verkoopplekken zoals De Groene Afslag, Landgoed De Rading, de winkel van Land en Boschzigt en binnenkort ook bij Stadzigt, de toegangspoort van het Naardermeer, de steenbreek acties in Wijdemeren en Gooise Meren en ook steeds meer hoveniers krijgen interesse in deze bijzondere soorten voor de tuin. Dat kost veel tijd. Ik moet nu al aanvragen afhouden. Dat is jammer want we kunnen zo veel betekenen voor de biodiversiteit op kleine schaal en vooral ook voor kennis en waardering voor onze wilde natuur, want ik ben natuurlijk niet alleen bezig. Daarom de vraag om assistentie. Wie wil meewerken om het assortiment uit te breiden en productie te maken. Niet dat je er een boterham mee kunt verdienen helaas, dat werkt niet. Nog niet. De kosten zijn hoog, de prijzen willen we laag houden, soms willen we ook planten kunnen weggeven, we hebben wel kosten. Maar je weet nooit.

Kas&Co zoekt versterking

Heb je zin om met bijzondere planten om te gaan. Te zaaien, te verspenen, op te potten en te verkopen. Om iets echt te doen voor het in stand houden van planten en dieren die het moeilijk hebben? Dan ben je van harte welkom. Het is wel handig als je wat weet van tuinieren en liefst ook van de natuur. Maar veel is te leren. Wel graag een zekere regelmaat, ook in tijden dat ik er niet ben of kan zijn om de planten te verzorgen. Kom eens langs bij Kas&Co op de Kromme rade 5 in Kortenhoef. Mailen kan naar martin.stevens@planet.nl of bel mij op 06 53567050.

Opgepotte wilde planten uit zaad bij onze kas

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page