top of page

Artikel

"Circulaire modellen moeten leidend zijn"


Onze werkgroep Duurzame economie bestaat uit duurzame ondernemers die in Gooise Meren, Huizen en Hilversum MKB'ers ondersteunt in het proces van verduurzaming.


Kwartiermaker voor Gooise Meren is Alje Kuiper. Als directeur van Mijn Impact bedenkt hij 'out-of-the-box' oplossingen voor duurzaam ondernemen. Sinds 2021 is hij aangesloten bij onze werkgroep. Het boek ‘Wat op het spel staat’ uit 2017, geschreven door Philipp Blom, was voor hem de trigger om het roer om te gooien. Alje: "Ik kreeg het destijds van collega’s cadeau, toen ik afscheid nam als directeur strategie en innovatie bij Randstad. Blom leert je om anders te kijken, rekt je denkkader op. Zijn boek gaat over systeemverandering, over toekomstige scenario’s. Ik las er voortdurend dingen in, waarvan ik dacht: dit kan niet waar wezen, zou het écht zo zijn? Trouw noemde het destijds een ‘wake-up call van formaat over de catastrofale gevolgen van onze leefwijze. Volgens mij is duurzaamheid zo’n systeemverandering, vergelijkbaar met internet. Rond 2000 was het ook nog een groot vraagteken over internet nou zo belangrijk zou worden..."

Multimissie

Alje ziet en behandelt duurzaamheid als belangrijk onderdeel van de bedrijfsmissie, de strategie en businesmodellen. Zelf noemt hij dit de multimissie. We zouden veel meer samen moeten werken in de keten en sturen op gebruik van minder grondstoffen. Ook moeten we de afvalstroom drastisch verminderen. Alje ziet bedrijven als de grootste veroorzakers van de huidige vervuiling en overmatig gebruik van grondstoffen. De bouw alleen al gebruikt 40% van alle grondstoffen en is verantwoordelijk voor 40% van het afval in Nederland. Volgens hem is dit laaghangend fruit dat je relatief makkelijk kunt terugdringen met gerichte aanpak en door in gesprek te gaan met de directies van die bedrijven. Kennis bij bedrijven over circulariteit en duurzaamheid is nog te bescheiden. Daar moet je veel aandacht aan besteden, ook in alle bedrijfskundige opleidingen. Ook de ‘marketingmachine’ van bedrijven is doorgaans nogal gericht op massaconsumptie van vervuilende, verkeerde producten als plofkip, SUV’s, frisdranken, snoep, elektronica gadgets, etc. waarmee consumentengedrag enorm wordt gestuurd en beïnvloed. Eigenlijk blokkeert dit de gewenste duurzame gedragsverandering. Dus ook de marketingbureaus en marketingafdelingen die deze vervuilende en listige campagnes verzinnen moeten meer op de korrel worden genomen wat Alje betreft.

Nieuw consumentisme nodig

Alje droomt ervan dat de circulaire modellen leidend zijn voor bedrijven in de regio in hun businessmodellen. En dat de circulaire economie de oude economie inmiddels heeft overtroffen (in groei en omvang). Maar daar blijft het niet bij, hij zegt dat er ook bij consumenten een omslag plaats moet gaan vinden: "Ook lijkt het me een mooi streven dat bewoners van G&V makkelijk hun spullen kunnen laten repareren, inleveren of gebruikte spullen kunnen hergebruiken en dat dat hip is geworden. Dat er een nieuw consumentisme ontstaat zeg maar".


Kerntaak binnen zijn rol als kwartiermaker is het verkennen en opzetten van regionale samenwerking binnen Gooi & Vechtstreek om de circulaire economie te versterken. Accent heeft hierin de activatie van bedrijven, het opzetten van circulaire pilots, het formuleren én meten van regiodoelen, het analyseren van grondstoffenstromen en het aanwenden van gezamenlijke inkoopkracht.

Concrete actie

Alje is lid geworden van de werkgroep omdat hij concreet iets wilde doen, circulariteit gestalte te geven op allerlei plekken. Alle kleine beetjes helpen is het devies nu en zo gebeurt er al heel wat. Hij wil proberen om het wat grootschaliger te maken, met meer effecten op de lokale samenleving en bedrijfsleven. Dit lukt door een combinatie te maken tussen 'bottom-up' en strategisch sturen bij bestuurders en directies van bedrijven. Hij zegt daarover: "Mijn toegevoegde waarde is dat ik 30 jaar ervaring heb met strategie en sociale innovatie in complexe omgevingen, bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten tussen publiek en privaat. Die ervaring wil ik graag inzetten ten behoeve van circulariteit en breder wat duurzaamheid betreft". Alje heeft ook meegeschreven aan het boek Dealen met de Green Deal. Dit boek is bedoeld om meer ondernemers te inspireren mee te doen in de nieuwe economie. Hieron staan 40 tips voor ondernemers om meer te doen met duurzaamheid.


Wil je samenwerken met onze werkgroep, neem dan contact op met Alje. Op Linkedin kun je met de werkgroep linken.

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page