top of page

Artikel

Nieuwe werkgroep duurzame economie


Onlangs is er een nieuwe werkgroep opgericht om lokaal en regionaal de circulaire/duurzame economie te versterken en stimuleren. De werkgroep is gestart met zes werkgroepleden woonachtig in Hilversum Huizen en Gooise Meren. Ontbreekt jouw gemeente nog en/of ken je iemand die wil meedoen? Stuur een mail naar werkgroeplid Ynske Betlem, themaverbinder circulaire economie bij Hilversum100. Onderstaand stukje hebben we van Ynske overgenomen uit de nieuwsbrief van Hilversum100. Het gonst meer en meer rond: circulaire economie is een van de belangrijkste pijlers in de transitie naar duurzaamheid. Waar het begon met recyclen van grondstoffen en materialen kruipen we steeds meer naar het begin van productieprocessen en de kern van onze bedrijvigheid. De R-woorden nemen sterk in bekendheid toe:

  • Refuse (waar mogelijk niet gebruiken)

  • Reduce (verminderen)

  • Re-use (opnieuw gebruiken)

  • Re-gift (weggeven waar het nog van waarde is)

  • Repair (maken)

  • Recover (herwinnen)

Allerlei vormen die de circulaire economie versnellen. Het is nu aan de praktijk om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Ondersteuning voor doeners en zoekers

Maar, hoe ziet dat er in de praktijk uit en waar kunnen we van elkaar leren? Dat is vaak de vraag. Verscheidene kleine en grote bedrijven zijn al aan de slag en ondernemen circulaire stappen. Echter, velen van hen staan er alleen voor. Ook MKB-ers die aan het begin staan van circulair ondernemen zijn vaak zoekende in de woestijn. Zowel de doeners als de zoekenden kunnen daarbij hulp gebruiken. En voor deze ondersteuning is, op initiatief van ons plaform, de regionale werkgroep Circulaire Economie Gooi & Vechtstreek in het leven geroepen. Samenwerken in de regio maakt immers meer mogelijk en biedt veel regionale kennis.

Versterken circulaire transitie lokaal en regionaal

De werkgroep is onlangs gestart en komt vrij regelmatig bij elkaar. Het doel is duidelijk: de circulaire transitie binnen de regio & lokaal versterken. Door MKB-ers met elkaar te verbinden. Door waardevolle kennis over circulair ondernemen met elkaar te delen en door knelpunten voor de circulaire transitie weg te nemen.


De eerste gesprekken met MKB-ers zijn geweest en stap voor stap ontstaat inzicht in de mogelijkheden, worden succes verhalen zichtbaar en komen knelpunten boven drijven.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page