top of page

Artikel

Oproep deelname werkgroep duurzame economie Gooise Meren en Regio Gooi en Vechtstreek


De Donut (of Donuteconomie) is een economisch model dat economische welvaart meet door te kijken naar de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafond.

De transitie naar een meer circulaire economie moet in de komende jaren flink op gang komen. Het is echt een ‘moeten’, omdat de regering zich heeft gecommitteerd aan deze doelen: in 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn en in 2030 willen we al 50% minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Om dit te realiseren heeft iedereen hier een rol in te spelen: overheden van nationaal tot lokaal, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en ook inwoners.


Opstarten lokale circulaire economie

Deze oproep heeft tot doel met name de lokale circulaire economie te helpen opstarten. Samen Sneller Duurzaam is daarom op zoek naar lokale bewoners, ondernemers en organisaties die bereid zijn hun kennis en kunde te delen, zodat we met elkaar de nieuwe mogelijkheden en kansen te onderzoeken én op te starten! De tijd voor actie is nu! Belangrijke stakeholders als de gemeente Gooise Meren en Regio Gooi en Vechtstreek staan inmiddels open voor circulaire ondernemers. Zo gaat de Regio investeren in een marktplaats voor hergebruikte bouwmaterialen en gaat de GAD pilots aan met initiatieven om lokaal hergebruik van materialen mogelijk te maken. Bovendien zijn er momenteel fondsen beschikbaar om circulaire initiatieven en ondernemers te ondersteunen.


Denk mee over de mogelijkheden en kansen

Samen Sneller Duurzaam heeft inmiddels een redelijk lokaal en regionaal netwerk opgebouwd en onderzoeken gedaan naar de waarde van bijvoorbeeld ons huishoudelijke afval. Voor iedereen die wel eens een blik werpt in de afvalcontainers in de lokale milieustraten kan zelf ook zien dat er veel waardevols wordt weggegooid. Ook afgedankte producten, of onderdelen afkomstig van het lokale bedrijfsleven lijkt waardevoller dan we denken. Wel dient hier nog nader onderzoek verricht te worden. Kortom, wie denkt er mee om de lokale circulaire economie op gang te brengen en wil de interessante kansen voor ondernemers beter benutten?

 

Neem contact op met Kees via 06-25042410 of keeshogenbirk@gmail.com


Bekijk deze Tegenlicht uitzending van de VPRO over de donut economie over de Britse econoom Kate Raworth.

Bình luận


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page