top of page

Artikel

Samen zorgen voor een zwerfvuilvrij GMKarin Hille en Eddie Bakker ruimen zwerfvuil op bij het Wellantcollege in Naarden.

Karin Hille woont in Gooise Meren en sloot zich een aantal jaar geleden bij ons platform aan. "Ik wilde mijn steentje bijdragen aan deze mooie beweging", vertelt ze en al snel nam ze deel aan het zwerfafvaloverleg en de werkgroep educatie. Ze draaide al een lesprogramma met betrekking tot zwerfafval in grote delen van Nederland en werd gevraagd om dat nu ook voor Gooise Meren op te zetten. Inmiddels ligt er een plan met als doel een 100% zwerfvuilvrije gemeente in 2023. Ambitieus? Ja, maar er gebeurt veel in Gooise Meren. De gemeente, middelbare scholen, inwoners en ambassadeurs, ze dragen allemaal hun steentje bij. Eddie Bakker, Coördinator Beheer en onderhoud bij de gemeente: "We zitten aan de vooravond van een uitdaging, en we moeten het samen doen, de gemeente kan het niet alleen."


Zwerfvuilambassadeurs Een belangrijke rol in het zwerfafvalvrij krijgen van Gooise Meren zijn de zwerfvuilambassadeurs. De gemeente telt inmiddels 61 zwerfvuilambassadeurs. Karin legt uit wat die doen. "Zwerfvuilambassadeurs adopteren een of meerdere straten in de buurt waar ze wonen en die houden ze met een aantal andere vrijwilligers schoon." In de praktijk betekent dit dat ze zo'n één keer per maand met elkaar de straat opgaan. "Dit initiatief, met Zwerfvuilambassadeurs is een voorloper van waar we naartoe willen in de gemeente", vertelt Eddie enthousiast. "Samen optrekken." Een van de taken van de gemeente is de straten schoon houden, maar dat kunnen ze nooit alleen en voor 100%. Er blijft altijd iets van zwerfvuil op de straten, maar de ambassadeurs zorgen eigenlijk voor dat dat laatste restje zwerfvuil ook nog verdwijnt uit het straatbeeld.


Snoeproutes Eddie legt uit dat er veel verschillende activiteiten zijn om Gooise Meren in 2023 100% zwerfvuilvrij te krijgen. Naast de Zwerfvuilambassadeurs zijn dat ook de middelbare scholen. In het zogenaamde snoeprouteproject werken middelbare scholen, scholieren en gemeente samen. Iedereen herkent wel het beeld van middelbare scholieren die in de pauzes en na schooltijd vanaf het schoolplein hun weg vinden naar de supermarkt. Op die route verzamelt zich aardig wat zwerfvuil en dat is vervelend voor de inwoners beamen ook Eddie en Karin.

In Gooise Meren zijn nu vier scholen die aan het project meedoen en een snoeproute hebben geadopteerd. Een van die scholen is het Willem de Zwijger College in Bussum. Die ontfermt zich over de route die leerlingen volgen vanaf de school tot aan het Veerplein in het centrum van Bussum. Karin: "De lancering is op 16 september en vanaf dat moment gaat er elke week een klas de straat op om het zwerfvuil op te rapen." Daarvoor worden ze uitgerust met speciale prikkers van de gemeente. "Op het Willem de Zwijger College is veel aandacht voor duurzaamheid en door een snoeproute te adopteren geven zij ook zelf invulling hieraan." Hoe de leerlingen van het Willem de Zwijger College het vinden weet Karin nog niet, maar als ze net zo enthousiast zijn als de leerlingen van het Wellantcollege in Naarden zit het volgens haar wel goed. Daar zijn eind augustus ook twee workshops gegeven aan de leerlingen.


Wellantcollege heeft een missie Na de workshops zijn de leerlingen al flink aan de slag gegaan. Zo hebben ze stopmotions films gemaakt met zwerfvuil in de hoofdrol en wordt er ook door middel van graffiti op het schoolplein aandacht gevraagd voor zwerfvuil. Terwijl Eddie en Karin verder praten over de rol van de gemeente gaan de leerlingen van het eerste jaar naar buiten, voorzien van prikkers om het zwerfvuil te lijf te gaan. Naast de genoemde scholen zijn ook het Vituscollege college en het Goois Lyceum in Bussum aangehaakt bij het snoeprouteproject.


Eddie vertelt dat het project en de samenwerking op een fantastische manier zijn ontstaan. Enthousiast vertelt hij hoe het onderhoudsbeleid van de gemeente in elkaar steekt. "Ik liet zien hoe wij als gemeente een en ander onderhouden en op welk niveau dat is." Zonder het te ingewikkeld te willen maken legt Eddie uit dat dat betekent dat de omgeving tot een bepaald niveau mag vervuilen. "Maar het idee van schoon bij de burger is anders", licht hij toe. Dat de gemeente het tot een bepaalt niveau schoon houdt betekent in feite dat omgeving nooit heel erg meer kan vervuilen, het blijft op een constant niveau. En het laatste restjes wordt door allerlei initiatieven, zoals de snoeproutes en de Zwerfvuilambassadeurs, opgepakt.


Sociale functie Al deze initiatieven zorgen niet alleen voor een schonere omgeving, volgens Karin hebben ze ook een sociale functie. "Samen je omgeving schoonmaken of je straat zorgt voor sociale cohesie." En ja, ook in coronatijd kun je prima samen aan de slag. Schoonmaken op 1,5 meter afstand van elkaar is volgens haar niet zo moeilijk


Proef speciale afvalbakken

De gemeente is op een aantal plekken gestart met een proef met speciale afvalbakken. Die persen het afval waardoor er tot zeven keer meer afval in kan. Daarbij wordt bovendien gebruikgemaakt van zonne-energie. De gemeente telt op dit moment tien van deze bijzondere afvalbakken. Eén ervan staat bij de ingang van de Albert Heyn op de Veerstraat.

 

Dit artikel is verschenen in de Samen Sneller Duurzaam spread van 16 september 2020 in de lokale kranten. Deze en oudere edities vind je op de pagina van onze werkgroep de vlechters.


Wil je ook de zwerfvuilambassadeur worden in jouw straat of wijk? Stuur een mail naar gooisemerenschoon@gooisemeren.nl en we voorzien je van meer info en hulpmiddelen.

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page