top of page

Artikel

Sluit je aan bij de nieuwe werkgroep: biodiversiteit, natuur & landschap


Uit het werkatelier van Samen Sneller Duurzaam is een nieuwe werkgroep geboren onder aanvoering van Thijn Westermann van Groen Muiderberg en Petra Olgers. Binnenkort publiceren we de actieplannen op deze site. Voor nu vast het -voorlopige- credo van deze verse werkgroep.

Thijn: "Onze groep gaat zich bezighouden met hoe we de natuur en onze leefomgeving sterker en beter voor mens, dier en plant kunnen maken. Andersom mag deze opsomming ook wel. Want het wordt tijd dat we de mens eens wat minder centraal zetten".

"Ons handelen zou minder nadelig moeten zijn voor de soortenrijkdom; te beginnen in eigen tuin met bijvoorbeeld het afkoppelen van ons regenwater van het riool, minder verstening en diervriendelijker soort begroeiing en inrichting. Maar ook bij beleid en planvorming binnen de gemeente zouden de gevolgen voor natuur en landschap zwaarder meegewogen moeten worden. Het nieuwe kapvergunningenbeleid baart ons zorgen en het groenbeheer kan nog diervriendelijker en meer ecologisch. Waterhuishouding en weidevogelbeheer hebben onze aandacht en verder zijn er natuurlijk oneindig veel interessante onderwerpen te linken aan versterking van biodiversiteit. We streven naar vergroting van kennis, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij iedereen. We zijn en gaan aan de slag!"

Deelnemen? Neem contact op met Thijn Westermann of Petra Olgers.

Inmiddels heeft de werkgroep een eigen Facebookpagina. Word lid!

Foto: Reinier Gadellaa

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page