top of page

Artikel

Cirkelschool, Gooisch Circulair Centrum


Onze huidige economie staat veelal in het teken van aanschaffen, gebruiken en weggooien. Oftewel ‘de wegwerpeconomie’. Zonde, het verbranden van ons vele afval heeft immers een enorme negatieve impact op ons eigen welzijn en op de aarde in het bijzonder. Het economisch model van circulariteit gaat er echter vanuit dat de producten van nu ook de grondstoffen vormen voor later. Afval bestaat dus niet langer en dit gegeven dwingt ons tot nadenken en biedt kansen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat huidige grondstoffen en producten haar waarde behouden. Niet langer hoeven zij als afval op de milieustraat te belanden, maar we kunnen ze repareren, anders vormgeven en/of opnieuw gebruiken. Een nieuwe markt!

Circulair en modulair verbouwen

De locatie voor dit Duurzaamheidscafé is niet toevallig gekozen. De gymzaal van de school bij de Broedplaats Gooise Meren staat sinds kort leeg en met de Broedplaats als samenwerkingspartner biedt dit kansen voor behoud van het gebouw en tevens een nieuwe programmering. Zo ziet onze beweging Samen Sneller Duurzaam en haar verschillende werkgroepen kansen om dit gebouw opnieuw te gebruiken, namelijk door haar circulair en modulair te verbouwen en te programmeren voor sociale en duurzame doeleinden. Zoals je wellicht begrijpt, kunnen we dit niet alleen. De circulaire economie en de verduurzaming van onze samenleving is iets wat ons allemaal aangaat en ook alleen gezamenlijk kunnen realiseren. Denk en werk met ons mee! We hopen dat jij wilt komen en laat weten op welke manier jij of jouw bedrijf/organisatie een bijdrage kan leveren aan onze circulaire economie. Op deze avond willen wij verbindingen leggen tussen vraag en aanbod op het gebied van reststromen, restcapaciteit, techniek en kennis.

Programma 11 december

Ook laten we ons deze avond informeren over hoe gemeente Gooise Meren zelf naar 100% circulair inkopen gaat in 2030 en wat voor keuzes er nu al gemaakt worden, als concreet voorbeeld hiervoor nemen we de bouw van een sporthal in Muiden. En wat voor circulair beleid kunnen wij verwachten van de regio Gooi en Vechtstreek en de GAD? Welke grondstofketens gaan we eerst sluiten. Gaat de GAD een grondstoffenleverancier worden en waar liggen hier kansen voor lokale circulaire ondernemers? We zullen er dit café van alles over horen en heb je een vraag? Schroom je niet deze te stellen. Ook zullen we enkele circulaire initiatiefnemers aan het woord laten die niet wachten op nieuw beleid, maar zich nu al richten op hergebruik van bijvoorbeeld afgedankte elektronica en overtollige bouwmaterialen die nog als nieuw te (her)gebruiken zijn.

Onze moderator van dit café, Kees Hogenbirk, gaat deze avond in gesprek met:

  • Inspirator circulaire economie vanuit Startcirculair - communicatiestrateeg Duurzaamheid gemeente Amsterdam: Bas Douma.

  • Projectleider circulaire bouw van sporthal Muiden: Bert Vossebelt.

  • Regio Gooi en Vechtstreek: Marc Maassen, Programma Coördinator Fysiek Domein.

  • Regeneration Design: Klaske Postma, biobased productontwikkelaar.

  • AltijdWerkplaats - Broedplaats GM - Gunje: Rob Ebeling.

  • BouwKringloop Amersfoort: vertegenwoordigt door Kees Hogenbirk, kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam en trekker van de werkgroep Afvalloos. Let op! Tijdens de inloop van 19.30-19.55 worden de ontwerpen tentoongesteld van onze ontwerpwedstrijd in samenwerking met Kings Of Indigo. Kies, onder het genot van een heerlijk kopje soep van Mieke van Taste Before You Waste, jouw favoriet! Het ontwerp met de meeste stemmen wordt gedurende het café bekend gemaakt en wint een mooie prijs.

We hopen we dat je erbij kunt zijn! Samen maken we er een gezellige en informatieve avond van. Het is fijn als je je hier aanmeldt voor een gratis kaartje in verband met de catering.

Adres: Broedplaats Gooise Meren, Piet Heinlaan 54, gebouw links van het gezondheidscentrum Bussum Zuid, ingang schoolplein.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page