top of page

Artikel

Grens aan groei: toekomst Gooise Kust


Update 7 mei 2020: Inmiddels is de concept Kustvisie GM gepresenteerd. Wij maken ons grote zorgen. De plannen zijn groots en staan in schril contrast met de input die natuurorganisaties en andere geïnteresseerden hebben gegeven in de twee werkateliers. Een kleine greep, geciteerd uit het concept, vind je hieronder. Vooralsnog wordt de visie op 27 mei in de gemeenteraad besproken waarbij inspraak op aanvraag mogelijk is door een mail te sturen naar griffie@gooisemeren.nl Wij hebben Groen Links en Hart voor BNM op de hoogte gesteld van onze bezwaren.

  • Drijvende accommodaties.

  • Glampings.

  • Kleinschalige luxe verblijfsaccommodaties.

  • Net als bij de eilanden Pampus en ’t Hooft zijn er bij De Schelp kansen om het eiland in de zomerperiode actiever te programmeren.

  • Op termijn zijn er kansen om het aantal eilanden voor de kust op deze plek uit te breiden en daarmee extra ruimte te creëren voor nieuwe watersportbestemmingen.

  • Een drijvende openbare ruimte.

  • Opstapsteigers.

  • Boardwalks in gebieden waar je nu niet mag lopen.

  • Kustarrangementen vanaf Pampus.

  • Luxe (overdekte) picknickplekken in de natuur.

Oorspronkelijk bericht: De centrale vraag binnen de nog op te stellen 'Kustvisie Gooise Meren' is of de zogenaamde Gooise Kust als recreatieve badplaats bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hoort of juist als natuurlijke klifkust bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug? Wordt het een ‘reservaat’ met behoud van rust, ruimte, erfgoed en natuur? Of bepaalt de MRA met het merk ‘Castles and Gardens’ de toekomst van de Gooise Kust? Deze en andere vragen zijn belangrijk om te komen tot de visie ‘Aan de Gooise Kust’.

Watertoerisme en recreatie een impuls geven

Er wordt gesproken over kansen, uitstraling en ambitie. In het dossier 'Aan de Gooise Kust' op de website van de gemeente staat: "de Gooise Kust bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Hoe kunnen we de kansen die dat biedt zo goed mogelijk benoemen en benutten? Een visie voor de komende 20 jaar moet richting geven welke ontwikkelingen we willen bevorderen en welke niet. De visie op de kust, inclusief de havens is ook nodig om het watertoerisme en de recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls te geven". Op het kustatelier op 14 en 15 januari bleek dat de ruim 60 aanwezige inwoners en belangenverenigingen duidelijk ongerust waren over deze woorden. Alles duidt op economische groei terwijl Amsterdam oprukt en Almere steeds verder uitbreidt.

Kustatelier

Op het maar liefst 7 uur durende kustatelier werden de 'bouwstenen die de identiteit van de Gooise Kust vormen' opgehaald. Op een enkeling na, waren alle aanwezigen voor een zeer behouden ontwikkeling van de Gooise Kust. Zo werd ondermeer gepleit voor 'no touch zones' van de Natura 2000 gebieden en het Natuur Netwerk Nederland. Werd een wandelpad langs het water vanaf de jachthaven Naarden naar Huizen als zeer ongewenst bestempeld; het is tenslotte een stiltegebied. Het idee om toch de Naardertrekvaart open te breken werd slecht ontvangen. Grote opstap steigers zijn ongewenst en beheer en onderhoud van de walkant moet versterkt worden. Wat je vooral hoorde was dat er een grens is aan groei en dat we de natuur die we nu hebben moeten behouden. Wel werd gesuggereerd om de golfbaan in Naarden een doorstart te geven of als dat niet lukt dat het een park wordt. En er moet worden gezorgd dat er geen kleine stukjes binnen de gemeentegrens overblijft waarop ontwikkelt kan worden.

Reageren op de Kustvisie 9-13 maart

Met alle input van 14 uur gesprek over de Gooise Kust gaan ontwerpbureau OKRA en Identity Matching Academy aan de slag om een concept visie ‘Aan de Gooise Kust’ samen te stellen. Deze wordt samen met de resultaten uit de Kustateliers op maandag 9 maart 2020 gepresenteerd. Locatie en tijdstip zijn nog niet bekend maar zet deze datum vast in je agenda, het is namelijk mogelijk om te reageren. Tot en met 13 maart kun je ook een schriftelijke reactie geven. De besluitvormingsfase start op 27 mei.

Informatie over de kustvisie vind je op de website van de gemeente Gooise Meren. Hier staan ook de presentaties van OKRA en IMA zoals die gegeven zijn op de kustateliers.

Eind vorig jaar hebben we al een artikel gepubliceerd over de Kustvisie en het Kustmanifest Gooise Meren.

Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page