top of page

Artikel

Muiderbergse wijk Buitendijken in 2028 aardgasvrij


De wijk Buitendijken in Muiderberg wordt in 2028 als alles meezit de eerste aardgasvrije wijk in Gooise Meren. De wijk stapt dan voor haar energievoorziening over op aquathermie, thermische energie uit het water van het IJmeer. Het water uit het IJmeer wordt hierbij door collectieve warmtepompen opgewarmd en met een temperatuur van 70 graden aan de huizen geleverd.


Om dit te realiseren vraagt het college vijf miljoen euro subsidie aan bij het ministerie van BZK in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Daartoe is een businesscase ingediend, die door een gezamenlijke werkgroep met onder andere gemeente, bewoners en de lokale energiecoöperatie Wattnu is opgesteld. Met de proeftuin stelt het ministerie van BZK middelen ter beschikking met als doel om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken.


Verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse is opgetogen over deze ontwikkeling en spreekt van een unieke kans, die de gemeente niet mag laten lopen. "We kunnen een substantieel bedrag binnenhalen dat we kunnen inzetten om op korte termijn woningen in Muiderberg van het gas af te krijgen. Met Buitendijken als eerste wijk en vervolgens de rest van Muiderberg".


Bijzonder aan het initiatief is dat het een groot draagvlak heeft onder bewoners. De dorpsraad Muiderberg heeft zich achter het initiatief geschaard en heeft door middel van een bijeenkomst in de voetbalkantine in Muiderberg en een enquête geïnventariseerd hoe de dorpsbewoners tegenover een warmtenet staan.


Het gaat bij dit project om een gezamenlijke inzet van de gemeente, de bewoners en Wattnu. Boudewijnse: "Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe je wil dat de energietransitie verloopt: samen optrekken met bewoners om aardgasvrije wijken mogelijk te maken.” Miel Janssen van Wattnu vult aan: "Wattnu wil graag vanuit inwoners initiatief nemen in de energietransitie. Een team van enthousiaste leden heeft tezamen met de gemeente en professionals het plan ontwikkeld. Wat is er nog mooier dan warmte terug te winnen uit het steeds warmer wordende oppervlaktewater. En het kwam ook nog eens als meest gunstige scenario uit de bus".


Wattnu ondersteunt de bewoners met energieadvies via energiecoaches. Deze energiecoaches komen bij bewoners achter de voordeur. Zij helpen bewoners bij het voorbereiden om hun woning van het gasnet af te koppelen en zijn daarom belangrijk in het proces van aanpassen van woningen. In Muiderberg zijn inmiddels al veel energiegesprekken geweest bij bewoners.


Volgens Boudewijnse is de tijd rijp voor actie: "We moeten het ijzer smeden als het heet is. Muiderberg gaat op korte termijn op de schop voor groot onderhoud. Dat biedt kansen om nu ook aquathermie mogelijk te maken. Uiteraard moeten we nog bezien in hoeverre onze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt".

Comments


Overige artikels

Onze thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!

bottom of page