Muiderbergse wijk Buitendijken in 2028 aardgasvrij


De wijk Buitendijken in Muiderberg wordt in 2028 als alles meezit de eerste aardgasvrije wijk in Gooise Meren. De wijk stapt dan voor haar energievoorziening over op aquathermie, thermische energie uit het water van het IJmeer. Het water uit het IJmeer wordt hierbij door collectieve warmtepompen opgewarmd en met een temperatuur van 70 graden aan de huizen geleverd.


Om dit te realiseren vraagt het college vijf miljoen euro subsidie aan bij het ministerie van BZK in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Daartoe is een businesscase ingediend, die door een gezamenlijke werkgroep met onder andere gemeente, bewoners en Wattnu is opgesteld. Met de proeftuin stelt het ministerie van BZK middelen ter beschikking met als doel om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken.


Verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse is opgetogen over deze ontwikkeling en spreekt van een unieke kans, die de gemeente niet mag laten lopen. ,,We kunnen een substantieel bedrag binnenhalen dat we kunnen inzetten om op korte termijn woningen in Muiderberg van het gas af te krijgen. Met Buitendijken als eerste wijk en vervolgens de rest van Muiderberg.”


Bijzonder aan het initiatief is dat het een groot draagvlak heeft onder bewoners. De dorpsraad Muiderberg heeft zich achter het initiatief geschaard en heeft door middel van een bijeenkomst in de voetbalkantine in Muiderberg en een enquête geïnventariseerd hoe de dorpsbewoners tegenover een warmtenet staan.


Het gaat bij dit project om een gezamenlijke inzet van de gemeente, de bewoners en de energiecoöperatie van Gooise Meren, Wattnu. Boudewijnse: ,,Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe je wil dat de energietransitie verloopt: samen optrekken met bewoners om aardgasvrije wijken mogelijk te maken.” Miel Janssen van Wattnu vult aan: ,,Wattnu wil graag vanuit inwoners initiatief nemen in de energietransitie. Een team van enthousiaste leden heeft tezamen met de gemeente en professionals het plan ontwikkeld. Wat is er nog mooier dan warmte terug te winnen uit het steeds warmer wordende oppervlaktewater. En het kwam ook nog eens als meest gunstige scenario uit de bus.”

De coöperatie Wattnu ondersteunt de bewoners met energieadvies via energiecoaches. Deze energiecoaches komen bij bewoners achter de voordeur. Zij helpen bewoners bij het voorbereiden om hun woning van het gasnet af te koppelen en zijn daarom belangrijk in het proces van aanpassen van woningen. In Muiderberg zijn inmiddels al veel energiegesprekken geweest bij bewoners.

Volgens Boudewijnse is de tijd rijp voor actie: ,,We moeten het ijzer smeden als het heet is. Muiderberg gaat op korte termijn op de schop voor groot onderhoud. Dat biedt kansen om nu ook aquathermie mogelijk te maken. Uiteraard moeten we nog bezien in hoeverre onze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt.”

Ondersteuning duurzame initiatieven

Wil je een boomspiegel adopteren en heb je daar plantjes voor nodig? Wil je op jouw school een projectweek over bijvoorbeeld de plastic soep organiseren? Zoek je een lokale installateur voor een zonnepomp? Mail ons, wij helpen graag. 

Heb je een groter initiatief zoals bijvoorbeeld het vergroenen van je schoolplein of ben je een startup die  bijvoorbeeld oesterzwammen wil gaan kweken op koffiedrab en kun je daar hulp bij gebruiken, dan helpen we ook graag zolang het initiatief maar binnen Gooise Meren is.

 

Vul onderstaand formulier in, kun je deze niet openen? Download de pdf. Heb je hulp nodig bij het invullen ervan, mail ons. Wij helpen je graag! Een aantal ondersteunde initiatieven vind je hier.

Word ook zwerfvuilambassadeur

wijkambassadeur_edited.jpg

In meer dan 200 straten in Gooise Meren wordt regelmatig zwerfvuil opgeruimd door bewoners. Wil je ook mee helpen, geef je dan op via dit formulier. Hier kun je ook één of meer afvalknijpers aanvragen. Benieuwd of jouw straat al een ambassadeur heeft? Check het op onze plattegrond.

Duurzaam Gooise Meren

Check op deze site van de gemeente en zie wat je kunt doen om je huis en tuin meer klimaatbestendig te maken.