Kustateliers - aanmelden vandaag of morgen!


In maart van dit jaar hebben Muiderbergers Thijn Westermann, Jos Glansbeek en Marianne den Hartog een kustmanifest overhandigd aan provincieleden en lokale politici. In dit manifest wordt gepleit voor een meer stevige, wettelijk vastgelegde, bescherming van ons kustwater en kustlijn. Het manifest spreekt duidelijke taal: "Wij willen de natuur en landschappelijke waarden behouden en versterken. Wij vinden de bescherming door huidige wetgeving en de beschermende regimes (Omgevingswet, Wet Natuurbescherming, NNN, Natura 2000, Unesco Werelderfgoed, Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie), niet stevig genoeg om tegenwicht te kunnen bieden aan de economische en toeristische ambities van de MetropoolRegioAmsterdam (MRA) en Almere. Deze wetten en regimes geven de verplichte bescherming voor natuur en milieu, wij vragen echter om een stevige ambitie voor versterking van de hele Gooise kust".

Kustateliers op 14 en 15 januari 2020​

Op 14 en 15 januari 2020 organiseert de gemeente Gooise Meren twee intensieve 'Kustateliers' waarin input wordt verzameld om een visie voor de komende 20 jaar te formuleren. Hopelijk wordt het geen droomscenario maar komt er een stevig stuk uit over welke ontwikkelingen, zoals watertoerisme en recreatie, gestimuleerd worden en welke juist niet. De gemeente heeft het over kansen, uitstraling en ambitie. Kortom, het is belangrijk dat je invloed uitoefent over de toekomst van onze mooie 'Gooise Kust'. Al heel snel verloopt de termijn waarop je je kunt aanmelden voor de bijeenkomsten, namelijk morgen 12 december. Geef je meteen op als je invloed wilt uitoefenen!

Dat kan via: https://nl.surveymonkey.com/r/WY3DK8P

Met een beperkt aantal partijen worden er 1-op-1 gesprekken gevoerd. Als je denkt dat je of jouw organisatie in zo’n gesprek beter uiting kan geven aan jouw ideeën, geef dit dan vóór 14 februari 2020 aan in een mail naar wimvoogt@okra.nl

Het participatieplan en overige stukken kun je hier inzien.

Thijn Westermann en Marianne den Hartog zijn uitgenodigd door Gooi TV om met wethouder Alexander Luijten in gesprek te gaan over de Kustvisie. Zie hieronder het gesprek.

Het kustmanifest is mede overhandigd namens Geopark Gooi en Vecht, KNNV afdeling Gooi, Natuurmonumenten Gooi en Vecht, Stichting De Limiten en Valkeveen, Stichting Groen Muiderberg, Stichting Hart voor Muiderberg, Stichting Muiden Muiderberg, Stichting Strandrecreatie Muiderberg, Vechtplassencommissie, Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, Wetlandwachten Gooi en IJmeer en met sympathie van de IJsselmeervereniging en de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Illustratie: Fabian Schulting

Ondersteuning duurzame initiatieven

Wil je een stuk groen van de gemeente adopteren en heb je daar plantjes voor nodig? Wil je op jouw school een projectweek over bijvoorbeeld de plastic soep organiseren? Kun je contacten of hulp bij een businessplan gebruiken voor een duurzaam initiatief? Mail ons, vinden we fijn!

Word ook zwerfvuilambassadeur

Feline van Raaijen.png

In meer dan 273 straten in Gooise Meren wordt regelmatig zwerfafval opgeruimd door bewoners. Wil je ook mee helpen, geef je dan op via dit formulier. Hier kun je ook afvalknijpers aanvragen. Benieuwd of jouw straat al een ambassadeur heeft? Check het op onze plattegrond.

Check hier op welke grond jouw huis staat en lees wat je kunt doen om je huis en tuin meer klimaatbestendig te maken.

Biologische zaden, planten, bomen en nog veel meer vind je op de BioTuinWijzer. Ook voor inspiratie en hulp bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een eigen (biologisch-ecologische) tuin, balkon of dakterras.

Bedankt voor je aanmelding!